یادداشت

ضرورت اجباری شدن بیمه کیفیت برای ساختمان‌های بلند

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ضرورت دارد تا از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره به وسیله شهرداری جلوگیری شود.

طاهره نصر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، اقدامات آن سازمان را بعد از حادثه پلاسکو برای عدم تکرار چنین حوادث و سوانحی در ساختمان‌های بلند و باقدمت، برشمرد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه حادثه ساختمان پلاسکو از دو منظر آسیب‌شناسی و بازبینی ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان، علل فروریزش ساختمان پلاسکو از جنبه سازه‌ای و  معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی و چگونگی گسترش حریق، ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری ساختمان را بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار داد. همچنین به منظور  فرآیند مدیریت بحران در حادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری و ارائه راهکارهای بهسازی مدنظر قرار گرفت.

نصر ادامه داد: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همچنین از نگاه سیاست‌گذاری در گروه‌های تخصصی، توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را در راستای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بهره‌برداری مورد توجه قرار داد.

دانشیار دانشگاه آزاد شیراز افزود: در حال حاضر با تشکیل ستاد اجرایی این مبحث در سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعریف نقشه راه برای آن، مسأله تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها پیگیری می‌شود. تدوین و بررسی چک‌لیست‌هایی برای بازرسی و تعمیر ساختمان‌ها از گام‌هایی است که در زمینه ایمنی ساختمان به آن توجه شده است.

وی مستندسازی و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به آن تأکید شده است را از دیگر مواردی برشمرد که در سازمان نظام مهندسی ساختمان موردتوجه قرار دارد.

نصر بر همراهی بیشتر شهرداری‌ها تاکید کرد و افزود: حضور سازنده ذی‌صلاح در فرآیند ساخت‌و‌ساز ضروری است. همچنین در زمینه صدور شناسنامه‌های فنی و ملکی، کنترل طرح و کنترل کیفی، رعایت حقوق بهره‌بردار و حفاظت از منابع ملی، باید ملاک‌عمل قرار بگیرد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: یکی از مهمترین مسایلی که در ساختمان‌های بلندمرتبه مورد غفلت و بی‌توجهی است، عدم کنترل و انطباق کاربری‌های موجود این گونه ساختمان‌هاست که نسبت به کاربری تعیین شده در پروانه ساختمان دارای مغایرت است. بنابراین باید از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره به وسیله شهرداری جلوگیری شود. مورد دیگر، عدم توجه به بیمه کیفی ساختمان است که باید برای حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و همچنین اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

نصر توضیح داد: عدم تعامل ارگان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای کامل قانون و مقررات ملی ساختمان در ایمنی ساختمان‌های پراهمیت از دیگر چالش‌های کنونی است. همچنین ضعف ساختاری در شناسایی دقیق ساختمان‌های ناایمن در نقاط پرخطر کشور نیز از دیگر مسائلی است که باید مدنظر باشد. تأکید بر افزایش تاب‌آوری را نیز باید از مواردی دانست که برای ساختمان‌ها باید مدنظر قرار گیرد. این مورد مهم نیز در بسیاری موارد متأسفانه مورد غفلت واقع می‌شود.

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا