دانشنامه ساخت و ساز

انواع خط ها و ترسیم آنها در طراحی معماری

در فرم های معماری و فضاهای داخلی، بسته به کیفیت فضا از انواع خط استفاده می شود، که هر کدام احساس و محتوای ویژه ای دارند. خطوط ممکن است واقعی یا ذهنی، پایدار یا ناپایدار، قائم یا افقی، منحنی یا شکسته باشند. خطوط محیطی یا خط کروکی محدودۀ اجسام را نشان داده و آنها را از زمینه جدا می کنند. خطوط بیانی با استفاده از ویژگی های روانی و بصری خطوط مانند سبکی و سنگینی، سکون و پویایی، تعادل یا ناپایداری، موزون و آشفته، خشن و نرم و … می توانند ویژگی های خود را به سطوح و احجامی که بر آن واقع شده اند منتقل کنند. در ترسیم خطوط بسته به نوع و مقیاس ترسیم و مهارت طراح، کنترل دست از طریق مچ، آرنج یا بازو انجام می گیرد و حالت گرفتن ابزار در هر حالت تغییر می کند.

 

تجربه و دانش

۱.با دست آزاد و بر روی یک کاغذ  مکعبی به ابعاد تقریبی ۴*۴*۴  سانتی متر ترسیم کنید. بر روی یک ×۴× مکعبی به ابعاد تقریبی ۴ ،A 1 با دست آزاد و بر روی یک کاغذ ۴ ۳۰ با خطوط کمرنگ ترسیم کنید. کدام یک از حالت های × ۳۰× روزنامه باطله بزرگ مکعبی با ابعاد تقریبی ۳۰ دست برای انجام طرح های فوق مناسب است؟ برای دادن جواب می توانید مجدداً تجربه کنید. حال خطوط مکعب های ترسیم شده را پررنگ کنید. حالت دست و نحوۀ استفاده از مداد چه تغییری می کند؟ هر کدام از شما ممکن است به شیوۀ خاصی از ابزارها استفاده کرده و خطوط را ترسیم کنید. حرکت مچ، حرکت آرنج، حرکت بازو، حالت قلم در دست را در تمامی تمرین های بیان شده مورد ارزیابی قرار دهید و نتایج به دست آمده را در کلاس مورد بحث و بررسی قرار دهید. میزان پیشرفت، نحوۀ تسلط و نقاط ضعف خود را در جدولی فهرست نمایید و کارهای لازم جهت بهبود شرایط موجود خود را ارزیابی و از هنرآموز خود راهنمایی بخواهید.

۲. برای به دست آوردن قدرت در ترسیم خطوط، نیاز به تمرین منظم می باشد. به این منظور خطوطی را که در زیر در نظر گرفته شده است به ترتیب بر روی روزنامۀ باطله به صورت منظم و در طول روز با خودنویس و یا ماژیک سر نمدی انجام دهید. در مرحلۀ نخست دو نقطه را در ابتدا و انتهای صفحه قرار داده و با کنترل حرکت دست و آرنج سعی نمایید خطی مستقیم و صاف ایجاد نمایید. اگر لرزش در خطوط باعث انحراف بیش از حد خط نشود مجاز می باشد. در مرحلۀ بعد، پس از تسلط بر کشیدن خط با دو نقطه، خطوط موازی در جهات مختلف و خطوط منحنی ترسیم کنید.سعی کنید نحوۀ گرفتن قلم و کنترل آن در شرایط مختلف را تجربه کنید.

خط کروکی

خطی است یکدست و مستقیم و غیرممتد، که ابتدا و انتهای مشخصی دارد. سعی بر این است که دقیق ترسیم شود. خط کروکی می تواند در طول خود لرزان کشیده شود. خط کروکی می تواند به یکباره کشیده نشده و با چند مرتبه برداشت قلم ترسیم شود. از این خط برای طراحی از فضاهای معماری استفاده می شود.

خط کروکی

خط اسکیس

خط اسکیس نیز بین دو نقطۀ مشخص ترسیم می شود با این تفاوت که با سرعتی بیشتر از خط کروکی رسم خواهد شد، به همین دلیل برای ترسیم خط اسکیس باید حداقل یک بار جهت و مسیر آن را امتحان کرد و بعد آن را کشید. لذا خط اسکیس بین هر دو نقطه حداقل ۲ بار، بسیار صاف و بدون لرزش کشیده می شود.

خط اسکیس خط  چین دار

از این نوع خط بیشتر برای ترسیم فضای سبز و گیاهان در پلان استفاده می شود. این خطوط می توانند نرم و یا تیز باشند. خطوط چین دار نباید حالت تکراری به خود بگیرند. همچنین نباید حالت گرد پیدا کنند و باید تیز باشند. خطوط چین دار در کل صفحه باید با یک قلم ترسیم شده و متداخل کشیده نشوند.

خط چین دار

خطوط بیانی

خط، عنصر بصری یک بعدی است، برعکس نقطه که ایستا و بی جهت است. خط نشانگر حرکت، جهت، رشد و پویایی بصری است. خط می تواند از نظر ضخامت و وزن، ظرافت، خشونت، نرمی و سختی صافی یا زبری حالات بیانی مختلفی به خود بگیرد. لذا در خطوط بیانی به جای تأکید بر لبۀ اشکال، ویژگی های روانی، بیان بصری و خصوصیات کیفی خط ها مانند حالت، حرکت، وزن، تعادل، استحکام، سیالیت و … مورد توجه قرار می گیرد. هر کدام از خطوط مستقیم، شکسته، منحنی، آزاد، قائم، افقی و یا مایل، بسته به نوع خط، تأثیر ادراکی بصری متفاوتی دارند.

 

خطوط بیانی

 

سیستم شما کند شده است؟ با این ترفند تندش کنید!

 

 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا