دانشنامه ساخت و ساز

تعریف انواع نما و اجزای ساختمان


هدف از ترسیم نقشه نمای ساختمان، نشا ندادن وضعیت ارتفاعی قسمت های خارجی ساختمان می باشد. طراحی ساختمان فقط به سازماندهی و کنار هم چیدن فضاها محدود نمی شود، بلکه باید ضمن طراحی فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد و هم زمان با تکمیل پلان ها و مقاطع، نماها نیز طراحی شوند. ایجاد هماهنگی و توازن بین نیازهای کارکردی فضاها، شرایط محیطی، وضع زمین، سبک و کیفیت نمای بیرونی و هماهنگی بازشوها در و پنجره با فرم ساختمان برای تأمین آسایش روحی و جسمی افراد لازم است. در طراحی نما ملاحظات زیادی مدنظر قرار می گیرد.

نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا، بادوام و باهویت باشد. نمای ساختمان، باید با طرح فضاهای داخلی، شیب و عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ گردد. همچنین در ایجاد نمای مناسب با عناصر و ساختمان های مجاور، به ویژه از نظر رعایت قوانین و مقررات نماسازی در مجموعه های مسکونی )مانند ارتفاع کرس یچینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، رنگ و نوع نما، جنس سقف و…( هماهنگی لازم به عمل آید. بنابراین نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعۀ شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظرگرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود.

 

تعریف نما و انواع آن

نماسازی مربوط به شکل ظاهری و خارجی ساختمان است. طرح نما باید با پلان و اسکلت ساختمان هماهنگ و همچنین زیبا، متناسب و با هویت باشد. نمای ساختمان های هر منطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی کامل داشته باشد. چنانچه یک بنا از اطراف توسط سایر ساختمان ها محصور نشده باشد حداکثر چهار نما دارد.

  1. NORTH ELEVATION نمای شمالی
  2. SOUTH ELEVATION نمای جنوبی
  3. EAST ELEVATION نمای شرقی
  4. WEST ELEVATION نمای غربی

نمای ساختمان

عناصر پر اهمیت در نما

 

ورودی: از عناصر حائز اهمیت نما در ساختمان است که محل قرارگیری و نحوۀ طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان است. درِ ورودی نشانۀ گذر از فضای عمومی و خارجی ساختمان به فضای خصوصی داخلی و یکی از مهم ترین عناصری است که می توان ب هعنوان نشانه ساختمان از آن نام برد. لیکن به دلیل اهمیت بیشتر سازندگان به فضاهای داخلی، اغلب ورودی ها به فضاهای ک ماهمیتی تنزل یافته اند. سرمایه گذاران ساختمانی هم فقط به رعایت ضوابط ضروری طراحی ساختمان بسنده می کنند. بیشترین نمای ساختمان تعریف نما و انواع آن ۶۹ مشکل زمانی است که ورودی وسایل نقلیه به حیاط و پارکینگ با ورودی افراد پیاده یکی شود.

تراس: این فضا چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورد. بالکن ها نباید نسبت به ساختمان، حالت موقت و ناپایداری داشته باشند که در بیننده تصور جدا شدن از بدنۀ ساختمان را القا کنند

لبۀ بام: حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری لبۀ بام انتهای نماست. بام پوسته ای است که بر سر ساختمان قرار دارد. بنابراین لبۀ بام نمی تواند بدون ارتباط با دیگر قسمت ها در آسمان رها شود.

پنجره: از قسمت های ضروری ساختمان است که ب هعنوان نمای ظاهری ساختار معماری، چندان مورد توجه قرار گرفته نمی شود. طراحان، پنجره را از مهم ترین بخش های ساختمان، برای حفظ ایمنی، سلامتی و آسایش دانسته و وجود پنجره را در ساختمان، به دلیل اجازۀ ورود نور و جلوگیری از داخل شدن باران، ایمنی و قابلیت سکونت و ایجاد گردش مناسب هوا، ضروری می دانند. در زندگی روزمره، پنجره ها از نظر قابلیت دسترسی به روشنایی روز و حرکات باز و بستن آنها و تهویه هوا اهمیت داشته و به عنوان گذرگاه مسیر ارتباط زندگی داخلی با خارج ساختمان می باشند.

صورت ظاهر ساختمان: آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد، در واقع پراهمیت ترین قسمت ساختمان در برابر عابران و سایر افراد غیر استفاد هکننده از ساختمان است. همان طور که می دانید نمای ساختمان ها، نمای شهری را ایجاد می کند، اما گاهی شاهد کم توجهی برخی از طراحان و سازندگان ساختمان ها در این زمینه هستیم.

 

علائم مورد استفاده در ترسیم نما

الف) درها و پنجره ها: بعد از دیوار، در و پنجره از جمله اجزای اصلی و ضروری ساختمان ها هستند. لذا در طراحی و ترسیم پلان ساختمان باید برای آنها موقعیت، اندازه و شکل مناسب در نظر گرفت.

نمای ساختمان

ب) هاشور در نما: هاشور، خطوط یکنواخت با فواصل منظم است که جهت نشان دادن اختلاف سطح، زیبایی و یا انواع مصالح در نما به کار می رود.

نمای ساختمان

 

نحوه ترسیم نماهای اجرایی

 

 

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا