حمل و نقل

ژاپن و سوئیس؛ پیشاهنگان جهانی تعداد سفر ریلی بر جمعیت

بر اساس آمار منتشر شده اتحادیه بین المللی راه آهن ها در سال ۲۰۲۰ راه آهن ژاپن با شبکه بیش از ۱۹ هزار کیلومتری (۷ هزار کیلومتر دوخطه و و نزدیک ۱۲ هزار کیلومتر شبکه برقی) با جابجایی ۹ میلیارد مسافر (قریب ۲۶۴ میلیارد نفر کیلومتر با سیر متوسط کمی بیش از ۲۹ کیلومتر و کل ۲۰۵۹ کیلومتر در سال) و سرانه ۷۱ سفر در سال برای هر نفر از جمعیت ۱۲۷ میلیونی خود رکورددار جهانی این شاخص است. (شمار خودکشش این کشور بیش از ۱۶ هزار ست و تعداد واگن مسافری اندکی بیشتر از ۲۵ هزار دستگاه است). 

آمار گفته شده نشان دهنده ۸۵۲ هزار کیلومتر طول شبکه ریلی جهانی است که از آن ۴۴۳ هزار کیلومتر شبکه معادل ۵۲ درصد دوخطه و ۳۳۲ هزار کیلومتر معادل ۳۹ درصد برقی می باشد و اینکه راه آهن ها با ناوگانی شامل ۹۶ هزار لکوموتیو، ۱۵۰ هزار ست خودکشش، ۱۹۵ هزار واگن مسافری و ۳۳۴۷ هزار واگن باری و با کمتر از ۶ میلیون پرسنل توانستند ۱۰ میلیارد قطار کیلومتر جابجا نمایند. این جابجایی شامل تعداد مسافر ۳۳ میلیارد نفر و نفرکیلومتر ۳۷۰۲ میلیارد با سیر متوسط ۱۱۳ کیلومتر و قریب ۹ میلیارد تن بار و ۹۲۸۰ میلیارد تن کیلومتر با سیر متوسط ۱۰۴۲ کیلومتر بوده است.

راه آهن سوئیس با جابجایی ۴۹۵ میلیون مسافر (قریب ۲۱ میلیارد نفر کیلومتر با سیر متوسط کمی بیش از ۴۰ کیلومتر و سیر سالانه ۲۲۰۰ کیلومتر) با شبکه بیش از ۴ هزار کیلومتری (بیش از ۲ هزار کیلومتر دوخطه و ۱۰۰ درصد شبکه برقی) با ۵۵ سفر در سال رکورددار تعداد سفر به ازای هر نفر جمعیت ۹ میلیونی در اروپا است (شمار خودکشش این کشور ۷۷۰ ست و تعداد واگن مسافری ۵۴۴۰ دستگاه است).

اما راه آهن آفریقای جنوبی با جابجایی ۵۳۰ میلیون مسافر (قریب ۱۴ میلیارد نفر کیلومتر با سیر متوسط کمی بیش از ۲۶ کیلومتر و سالانه ۲۳۴ کیلومتر) با شبکه بیش از ۲۳ هزار کیلومتری (بیش از ۱۳ هزار کیلومتر دوخطه و ۱۰ هزار کیلومتر شبکه برقی) با ۹ سفر در سال رکورددار تعداد سفر به ازای هر نفر جمعیت ۵۸ میلیونی در قاره آفریقا است (شمار ناوگان ریلی اعلام نشده، قابل توجه اینکه تن کیلومتر بار آفریقای جنوبی ۱۴۰ میلیارد و تناژ ۲۱۹ میلیون تن بوده است).

در قاره آمریکا راه آهن برزیل با جابجایی ۸۶۳ میلیون مسافر (بیش از ۱۶ میلیارد نفر کیلومتر با سیر متوسط ۱۹ کیلومتر و سالانه ۷۶ کیلومتر) با ۴ سفر در سال (۲۰۱۷) رکورددار تعداد سفر به ازای هر نفر جمعیت ۲۰۹ میلیونی بوده است (شمار ناوگان ریلی اعلام نشده).

بر اساس همین آمار راه آهن ایران اندکی کمتر از ۲۹ میلیون مسافر با ۱۵ میلیارد نفرکیلومتر با سیر متوسط ۵۲۱ کیلومتر جابجا نموده که مبین ۳۵ سفر به ازای ۱۰۰ نفر یعنی کمتر از یک بار سفر سالانه بر نفر و ۱۸۳ کیلومتر بر سال است.

راه آهن ایران دارای ۹۳۰۶ کیلومتر شبکه است که دوخطه آن ۲۱۳۴ و برقی آن ۱۸۱ کیلومتر و لکوموتیو آن ۹۵۴ است، (فاقد اطلاعات خودکشش، ولی واقعیت بیش از پنجاه ست است)، ۲۱۲۰ واگن مسافری و ۲۶۱۱۰ دستگاه واگن باری داشته است و توانسته با ۸۰۰۰ نفر نیروی انسانی علاوه بر مسافر ذکر شده ۴۷ میلیون تن بار با سیر متوسط ۷۱۵ کیلومتر و ۳۴ میلیارد تن کیلومتر حمل نماید.

اما در شاخص مسافرکیلومتر این آمار مبین پیشتازی هند با ۱۱۵۷ میلیارد نفر کیلومتر و سپس چین با ۷۷۵ و ۶۶۴ میلیارد نفر کیلومتر (جمع عملکرد چین از هند بیشتر و برابر ۱۴۳۹ میلیارد نفر کیلومتر است) بوده و پس از آنها راه آهن شرقی ژاپن با ۱۳۸ میلیارد نفر کیلومتر (کل ژاپن ۲۷۴ میلیارد نفرکیلومتر) و روسیه با ۱۳۳ میلیارد و فرانسه با ۹۴ میلیارد نفر کیلومتر و آلمان ۸۶ میلیارد نفرکیلومتر در رتبه های بعدی قرار دارند. 

بر پایه این آمار شاخص نفرکیلومتر در راه آهن سریعالسیر جهان نیز بدین گونه است: چین ۷۷۵ (از ۲۰۰۸)، ژاپن ۱۰۴ (از ۱۹۶۴)، فرانسه۶۰ (۱۹۸۱)، آلمان ۳۳ (۱۹۹۱)، اسپانیا ۱۶ (۱۹۹۲)، کره ۱۵ (۲۰۰۴)، ایتالیا ۱۵، تایوان ۱۲ و روسیه ۶.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا