مسکن و ساختمان

تدوین بسته تشویقی برای حمایت از خانه های ارزشمند تاریخی

مصوبات سی‌ و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با محوریت گزارش وضعیت محدوده‌های بازآفرینی شهری و عملکرد ستادهای استانی در استان یزد طی ۱۳ بند اعلام شد.

سی ودومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست دکتر آخوندی و اعضای
ستادبرگزار شد
. در ابتدای جلسه گزارش
وضعیت محدوده‌ها و محلات بازآفرینی شهری و عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی استان
یزد توسط مسئولین استانی
) استاندار،
مدیرکل راه و شهرسازی، شهرداری یزد
( ارائه شد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن تبریک به مناسبت ثبت جهانی شهر تاریخی یزد
دراجلاس کمیته میراث فرهنگی یونسکو ، شهر یزد را نشان ویژه تمدن ایران شهری
دانستند
. ایشان این فرصت را برای حمایت از داشته‌های
تمدنی مناسب وتلاش برای پیوند آن با آینده مغتنم دانستند
.ایشان
همچنین با تاکید براین موضوع که دررویارویی با تمدن غرب دچار انقطاع تاریخی شده‌ایم
نیاز امروزمان را به بازآفرینی دوباره درجهت رویارویی با پدیده مدرنیته از اولویت‌های
کنونی دانسته ومورد تاکید قرار دادند
.

درپایان پس از اظهارنظر اعضاء ستاد، موارد مطرح شده در قالب مصوبات
ذیل جمع بندی شد
:

مصوبات جلسه:

۱)با توجه به ثبت جهانی شهر یزد مقرر شد بازنگری طرح جامع شهر یزد و
همچنین تهیه طرح بازآفرینی بافت تاریخی شهرهای یزد ومیبد به نحوی که از مطالعات
مذکور اولویت دهی جهت پشتیبانی حمل ونقل حومه‌ای، مدیریت روستاهای واقع درحریم،
ساماندهی مراکز محلات و مرمت خانه‌های با ارزش، تدوین ضوابط و مقررات ویژه ساخت و
ساز با تاکید بر معماری گلی با مدیریت متمرکز وزارت راه و شهرسازی ، میراث فرهنگی،
شهرداری و با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت راه و شهرسازی دردستور کار
قرار گیرد.

۲)مصوب شد طرح بازنگری محدوده بافت‌های ناکارآمد میانی وسکونتگاه‌های
غیررسمی و بافت‌های تاریخی
۱۰
مرکز شهرستان استان یزد توسط شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران
اداره کل راه وشهرسازی استان به استانداری وشهرداری‌های مرتبط تهیه واجرایی شود
.

۳)تهیه و اجرای طرح ویژه هادی روستاهای محروم وآسیب پذیر در حریم
شهرهای مراکز شهرستان با اولویت شهر یزد به منظور پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های
غیر رسمی با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های
کشور ، معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری و استانداری به تصویب
اعضای ستاد ملی رسید
.

۴)مقرر شد شرکت عمران وبهسازی شهری ایران)دبیرخانه
ستادملی بازآفرینی شهری
( نسبت به
تشکیل جلسات مشترک و تهیه وتدوین آیین نامه نحوه فعالیت کارگروه ملی واستانی بافت‌های
تاریخی فرهنگی با محوریت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری،سازمان برنامه
وبودجه ، سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور، سازمان نوسازی شهر تهران ومعاونت
شهرسازی ومعماری وزارت راه وشهرسازی اقدام ونتیجه را درستاد ملی طرح ، تصویب
وابلاغ نمایند
.

۵)مقرر شد به منظور پیش‌گیری از تصرف اراضی وگسترش سکونتگاه‌های
غیررسمی، تامین اعتبار جهت احداث کمربند سبز وطرح تفکیک آب فضای سبز شهرها از آب
شرب با هدف توسعه فضاهای سبز با همکاری وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور،
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، جهاد کشاورزی، شهرداری‌های دارای طرح مصوب و
استانداری وسایر دستگاه‌های مربوطه دردستور کار قرار گیرد
.

۶) مقرر شد در راستای جلوگیری از خرید و فروش وتفکیک غیررسمی اراضی
کشاورزی و باغات واقع درشهر های استان یزد، دبیرخانه ستاد بازآفرینی استان با
همکاری شهرداری، جهادکشاورزی، سازمان ثبت، دادگستری و
پیشنهاد
لازم را جهت تملک، معاوضه، خرید یا تهاتر پس از تصویب درستاد بازآفرینی استان به
وزارت راه وشهرسازی ارائه نماید
.

۷) مقرر شد با توجه به ارزش‌های بافت تاریخی شهرهای استان یزد، تدوین
بسته تشویقی در راستای حمایت از مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی ارزشمند تاریخی
توسط بانک مسکن و با همکاری راه و شهرسازی ، شهرداری ، میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری وسایر دستگاه‌ها دردستور کار قرار گیرد
.

۸) تشکیل تعاونی بهسازی ومرمت بافت‌های تاریخی شهر یزد وهمچنین راه
اندازی کسب و کارهای خرد در محلات هدف بازآفرینی و تخصیص وام‌های خود اشتغالی از
سوی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی به تصویب ستاد رسید ومقرر شد گزارش عملکرد
درجلسات آتی ستاد ملی بازآفرینی شهری ارائه شود.

۹) مصوب شد برای ساخت ۸
مرکز خدمات جامع سلامت، ۶
پایگاه سلامت و نیز اجرایی کردن طرح تبسم درمحله اسکان )محلات هدف بازآفرینی شهر یزد( از سوی
وزارت راه وشهرسازی، زمین مناسب دراختیار وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی
قرارگیرد
.

۱۰) مصوب شد با توجه به ویژگی منحصر به فرد بافت تاریخی شهر یزد دردنیا،
ردیف بودجه ویژه‌ای در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال

۱۳۹۷
جهت بازآفرینی بافت تاریخی ، بهسازی و توانمندسازی مناطق حاشیه‌ای و
بافت‌های فرسوده شهرهای استان یزد برای ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های استان یزد
توسط سازمان برنامه وبودجه، شرکت عمران وبهسازی شهری ایران و استانداری وشهرداری‌های
شهرهای استان با همکاری مجلس شورای اسلامی اختصاص یابد واز طریق پیگیری شرکت عمران
وبهسازی شهری ، سازمان برنامه وبودجه استان، استانداری، اداره کل راه وشهرسازی
عملیاتی واجرایی شود.

۱۱) مقرر شد مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی نسبت به مطالعه واحصاء
قوانین ومقررات ساخت وساز مبتنی بر معماری گلی واستفاده از خشت درشهر یزد ومیبد
اقدام ونتیجه را درستاد ملی بازآفرینی شهری گزارش نماید
.

۱۲) مقرر شد استانداری یزد با همکاری سازمان اوقاف وامور خیریه استان
نسبت به راه اندازی کارگروه وقف ذیل ستاد استانی وتصویب واجرایی کردن برنامه
اقدام مشترک وارائه گزارش به دبیرخانه ستاد ملی اقدام نماید
.

۱۳) ضمن تأکید بر تشکیل مستمر و منظم جلسات ستاد بازآفرینی شهری استان
یزد و ستادهای شهرستانی، تهیه نقشه راه بازآفرینی و توانمندسازی محلات تاریخی و
ناکارآمد شهرهای استان
) سکونتگاه‌های
غیررسمی، بافت‌های نابسامان میانی، بافت‌های تاریخی، بافت‌هایی با پیشینه روستایی
( با تعیین نقش و سهم حضور دستگاه‌های
دولتی و نهادهای غیردولتی و همچنین پیشبینی‌های منابع لازم توسط شورای برنامهریزی
و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان‌ها در بودجه سنواتی دستگاه‌های
مرتبط و شهرداری‌ها برای اجرای برنامه‌‌ها و پروژه‌های مصوب بازآفرینی شهری
)ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، طرح‌های بهسازی و
نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی و
… ( در دستور
کار استانداری و دبیرخانه‌های ستادهای استانی و شهرستانی
) اداره کل
راه و شهرسازی استان و شهرداری ها
( قرار و
گزارش عملکرد دورهای به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
) دبیرخانه
ستاد ملی بازآفرینی شهری
( ارسال
شود

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا