شهر

ساختمان های پایتخت به زودی سبز می شوند

حامد سلیمی مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران:

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از ابلاغ دستورالعمل راهنمای طراحی و اجرای بام سبز در ساختمان‌های مسکونی پایتخت با هدف ایجاد وحدت رویه در طراحی و اجرا ساختمان‌ها خبر داد.

گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین طی دهه های اخیر، کاهش فضاهای سبز شهری را به دنبال داشته و این مسئله به یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا به عنوان یک معضل جدی برای شهرنشینان تبدیل شده است.

حامد سلیمی مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: در چنین شرایطی بهره گیری از روش‌های مختلف و کارشناسانه برای افزایش فضای سبز در شهر ضرورت دارد و استفاده از سطح مرده بام ساختمان‌ها برای افزایش فضای سبز یکی از این روش‌ها است.»

او افزود: در این دستورالعمل که هم اکنون به مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است،‌ تأکید داریم که رﻋﺎﯾﺖ تمام مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه ﻣﺒاحث ۳ (مربوط به ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ)، ۴ (مربوط به اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن)، ۶ (درخصوص ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) و ﻣﺒﺤﺚ ۲۲ در حوزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و همچنین ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ضوابط و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و معماری ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و رعایت مفاد ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ دوﺳـﺘﺪار ﮐﻮدک مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته سلیمی، مزیت‌های اجرای بام سبز به شرح« تأمین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان،  بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا،  ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان، افزایش کیفیت زندگی،کاهش بار گرمایش بنا با افزودن توده و لایه عایق حرارتی و سرمایش آن از طریق سرمایش تبخیری، کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری، افزایش محدوده زندگی» است.

همشهری

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا