دانشنامه ساخت و ساز

خاصیت های مکانیکی و شیمیایی مصالح ساختمانی

ویژگی های مواد و مصالح ساختمانی به سه گروه خواص فیزیکی، خواص شیمیایی و خواص مکانیکی تقسیم می شوند که در اینجا قصد داریم خواص مکانیکی و شیمیایی را بررسی کنیم.

خواص مکانیکی مصالح ساختمانی

تحمل و پایداری اجسام در مقابل عوامل و نیروهای خارجی، خواص مکانیکی آن ها نامیده می شود. نیروهای خارجی به شکل فشاری، کششی، برشی، پیچشی و خمشی بر قسمت های مختلف ساختمان اثر کرده و در آن ها تنش ایجاد می کنند.

پدیده های دیگری نظیر خزش، سایش، سختی و خستگی نیز در رابطه با خواص مکانیکی مواد و مصالح ساختمانی مورد بررسی قرار می گیرند. در زیر برخی از موارد فوق بررسی و تعریف می شوند.

نیروهای عمده مکانیکی

این نیروها عبارتند از نیروهای فشاری، کششی، خمشی، پیچشی و برشی. نیروهای فشاری باعث فشرده شدن و کاهش طول جسم می شوند، در حالی که نیروهای کششی باعث کشیده شدن و ازدیاد طول جسم می شوند. همچنین نیروهای پیچشی در جسم ایجاد پیچش کرده و نیروهای خمشی باعث خمش در جسم شده و ایجاد کشش در یک طرف و فشار در طرف دیگر جسم می کنند. نیروهای برشی در جسم ایجاد برش و پانچ می کنند.

تنش

مقاومت داخلی ایجاد شده در جسم در اثر نیروهای خارجی را تنش می گویند و برحسب نوع نیرو ممکن است فشاری،خمشی، کششی، برشی و … باشد.

استحکام نهایی مواد و مصالح ساختمانی بر حسب واحدهای تنش بیان می شوند که واحد آن در سیستم بین المللی آحاد نیوتن بر متر مربع است که پاسکال نیز نامیده می شود.

سختی

مقاومت مواد و مصالح در مقابل خراشیده شدن را سختی آن مواد می نامند.

بنا به تعریف اگر جسمی جسم دیگر را خط بیاندازد، از آن جسم سخت تر است. برای سنجش کانی های مختلف ۱۰ کانی را به عنوان مبنای سختی انتخاب کرده اند که کمترین آن ها تالک با سختی یک و بیشترین آن ها الماس با سختی ۱۰ است.

در این مقیاس سنگ گچ دارای سختی ۲ و سنگ آهک دارای سختی ۳ است. این مقیاس به نام مقیاس سختی “موس” شناخته می شود.

خواص شیمیایی مصالح ساحتمانی

چگونگی پایداری مصالح ساختمانی در برابر اسیدها، بازها و هوازدگی شیمیایی، مشخص کننده ی خواص و کاربرد شیمیایی آن است.

بعضی از اسیدها و بازهاکه در شرایط عادی با آب و گازهای موجود در هوا ترکیب می شوند با ترکیبات و عناصر مصالح ساختمانی ترکیب شده و به آن ها آسیب می رسانند.

فلزات در اثر رطوبت زنگ زده و فاسد می شوند و یا اینکه آب دریا و زمین های شوره زار و گچی اثر مخرب بر بتن های ساخته شده از سیمان معمولی دارند. گاز کربنیک هوا و دود اتومبیل ها با آب باران تولید اسید کربنیک و اسید سولفوریک می کنند که بر اکثر سنگ های آهکی اثر مخرب دارند.

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا