یادداشت

مهدی حق بین؛ دبیر اجرایی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

عملکردامروز ما، ضامن موفقیت آینده جامعه مهندسی

اجلاس نوزدهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تیرماه سال جاری ، آغازی بر یک مقطع زمانی حساس در سازمان نظام مهندسی ساختمان تعبیر می شود.

عملکردامروز ما، ضامن موفقیت آینده جامعه مهندسیاجلاس نوزدهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تیرماه سال جاری، آغازی بر یک مقطع زمانی حساس در سازمان نظام مهندسی ساختمان تعبیر می شود. ازمهمترین
دلایل حساسیت
این مقطع زمانی می‌توان به پایان برنامه پنجم توسعه وارزیابی ا میزان
موفقیت بخش مسکن ومدیریت ساخت وساز کشور در سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره گذشته
و بررسی مهمترین نقاط ضع
ف وقوت آن، انتخابات دوره جدید شورای مرکزی وشروع فعالیت مدیریت
جدید ،
نام برد.

تغییرنگرش ومطالبات بخش سیاستگزاری و نظارتی ازبخش ساختمان باعنایت به
پتانسیل های موجود درآن اعم ازمجلس شورای اسلامی و یا نهادهای دیگر برنامه‌ریزی و نظارتی
چون سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند در
تامین زیر ساخت های اساسی عمومی کشور موثر باشد؛ از این رو انتخابات شورای مرکزی در
دوره هفتم بسیار است.

با اتفاقاتی که در صحنه سیاسی
کشور رخ داد و در دوران پسا تحریم ، فرصت های بی شماری برای اعضای سازمان نظام مهندسی
ساختمان فراهم آمده لذا برای استفاده از این فرصت ها و با توجه به اینکه مدت زیادی
از صحنه های جدی رقابت، در میادین بین‌المللی
به دور بوده ایم؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان دراین برهه حساس وظیفه همگام شدن با این
تغییرات و دفاع ازمهندسان عضو خود و جامعه بزرگ علمی کشور درحوزه مهندسی را به عنوان
یک تشکل بخش خصوصی به عهده دارد .

حال که قوانین و ضوابط و دستورالعمل های اجرائی متعدد در دست تدوین و یا
اصلاح و بازنگری است حضوریک سازمان غیر انتفاعی وباپشتوانه قوی کارشناسی و با تکیه
بربیش ازچهارصدهزارنفرازاعضاءصاحب دانش وتجربه خود دربخش های مختلفی می تواندحضورموثرومفیدی
درکمیسیون هاوکارگروهها وکمیته های مختلف داشته وتوسعه متوازن بخش ساختمان راتضمین
نماید .

جلوگیری ازتجربه تلخ آزمون وخطا درطرحهاوپروژه هاویاتصویب قوانین واحکام
دست وپاگیرکه ورودوسرمایه گذاری برای بخش خصوصی رادربخش ساخت وسازکشوربیش ازاین سخت
وبی انگیزه نمایدازوظایف جدی این سازمان است. آنچه که تحت سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
و یا احکام برنامه ششم باهدف برون سپاری فعالیت‌های دولتی وکاستن ازحجم اموراجرایی
دولت ومهندسی کردن فرآیند تولیدکه اقتصادی نمودن تولید دربخش مسکن رادرپی داردبایدبطورمداوم
دردستورپیگیری این سازمان باشد .

منبع: شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا