مسکن و ساختمان

راستی آزمایی احتمال زلزله

اظهارنظر یک مسوول درباره زلزله پایتخت توسط یک زلزله شناس راستی آزمایی شد. به دنبال زمین لرزه ۴ ریشتری در بامداد ۲۹ آذر اعلام شد: «لرزش های مکرر، احتمال زلزله بزرگ را تقویت کرده است.» این پیش بینی اگر با استناد به روند زلزله های گذشته – ارتباط معنادار فعالیت گسل ها – باشد، قابل قبول ارزیابی می شود. اما کارنامه ۱۵ ساله زلزله ها، پاسخ دیگری می دهد.

یک اظهارنظر از طیف مدیران شهری تهران درباره «زلزله پایتخت» درست یک روز بعد از زمین لرزه ۴ ریشتری بامداد ۲۹ آذر، موجی از استرس برای گروهی از شهروندان تولید کرد در حالی که راستی آزمایی آنچه بیان شده، پوچ بودن پیش بینی را نشان می دهد. دو روز پیش یکی از مسوولان شهری در تهران اعلام کرد «زلزله های سریالی در اطراف شهر تهران احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ تر را بالا برده است». این اظهارنظر باعث شد -با توجه به جایگاه فرد اظهارنظر کننده- پایتخت نشین ها که معمولا بعد از هر زمین لرزه با موجی از پیشگویی های فاقد منطق علمی روبه رو می شوند، این بار با «استرس بیشتر از قبل» درباره «زلزله بزرگ» تامل کنند. زلزله ۲۹ آذر در واقعیت، دنباله ای نداشته است که در پی چند زمین لرزه به فاصله زمانی کوتاه رخ داده باشد. بنابراین از این منظر، لازم بود درباره صحت و سقم اظهارنظر مطرح شده، بررسی صورت بگیرد. این بررسی را روز گذشته علی بیت اللهی، زلزله شناس، پژوهشگر و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام داد.

نتایج بررسی های این زلزله شناس درباره «احتمال مطرح شده برای زلزله بزرگ تر از ۲۹ آذر در پایتخت» نشان می دهد: کارنامه ۱۵ سال گذشته فعالیت های لرزه ای گسل های تهران، این فرضیه را از پایه رد می کند. طی ۵/ ۱ دهه اخیر، میانگین تعداد زلزله های بالای ۴ ریشتر در سال، بین دو تا سه رخداد بوده است به طوری که در سال جاری چهار زمین لرزه بالای ۴ ریشتر رخ داده که معادل همین تعداد، در سال های ۸۸ و ۹۰ هم اتفاق افتاد بدون آنکه در آن دو مقطع، زمین لرزه بزرگ حتی ۵ ریشتری در پایتخت یا اطراف آن رخ داده باشد. بر همین اساس، زلزله آخرین روز پاییز که با فاصله ۷ ماهه پس از زمین لرزه نسبتا بزرگ در همان محل رخ داده است، براساس خط کش «روند گذشته زمین لرزه ها»، نمی تواند به «محتمل بودن وقوع زلزله های بزرگ در پایتخت» تعبیر شود.

متن بررسی علی بیت اللهی به این شرح است:

روز ۲۹ آذر ۱۳۹۹ پس از گذشت بیش از ۲۱۰ روز از زلزله ۱/ ۵ ریشتری دماوند و در حوالی گستره رومرکزی آن رویداد، زمین لرزه ای با بزرگی ۴ ریشتر در ساعت ۳ و پنج دقیقه صبح رخ داد. قابل انتظار است که هر زلزله ای ولو کوچک در اطراف تهران، حساس و بسیار مورد توجه است. گسترش ارتباطات با افزایش نفوذ فضای مجازی، پیام رسان ها و رسانه ها، موجب شده اطلاعات در اسرع وقت در اختیار عموم قرار گیرد و در این میان با توجه به پتانسیل تاثیرگذاری بیشتر اخباری که ابعاد نگران کننده ای دارند، التهابات و نگرانی های اجتماعی افزایش می یابد.

بعد از رخداد زلزله ۲۹ آذر سال جاری؛ از طرف یکی از مسوولان شهری در رسانه ها اعلام شد که زلزله های ۴ و ۵ ریشتری در اطراف تهران بیشتر شده و این لرزش ها می تواند احتمال رخداد زلزله قوی تر را بالا ببرد. در این یادداشت، نگارنده با تکیه بر آمار زلزله های رخ داده در اطراف تهران (۱۵۰ کیلومتری شرقی-غربی و ۱۰۰ کیلومتری شمالی-جنوبی از مرکز شهر تهران، گستره ای به ابعاد ۲۰۰ در ۳۰۰ کیلومتر) تلاش دارد با تکیه بر داده های موجود، افزایش تعداد زلزله ها و نیز احتمال وقوع زلزله بزرگ تر را در تهران و اطراف آن مورد کنکاش قرار دهد.

رخداد زلزله ۱/ ۵ ریشتری دماوند در تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۸:۲۱ در هفت کیلومتری شهر دماوند که موجب ایجاد نگرانی هایی در مردم منطقه و تهران شد، پس لرزه های متعددی داشت که تا ماه ها بعد از آن ادامه داشت. تعداد ۳۱ پس لرزه با بزرگی ۵/ ۲ تا ۴ ریشتر به عنوان رویدادهای وابسته زلزله ۱/ ۵ ریشتری شناسایی شده اند که بزرگ ترین آن با بزرگی ۴ در ۷/ ۳/ ۱۳۹۹ رخ داده است. در ادامه هم زلزله ای با بزرگی ۴ ریشتر در ۲۹ آذر سال جاری رخ داد که جملگی در محدوده دماوند و روی قطعه شرقی گسل مشاء متمرکز شده است. این رویدادها توجه و حساسیت عمومی را نسبت به خطر زلزله بزرگ تر در تهران و ضرورت بررسی های جزئی تر را نشان می دهد.

برای بررسی آماری افزایش زلزله های با بزرگی ۴ ریشتر و بزرگ تر از آن در اطراف تهران، بازه زمانی ۱۵ ساله که آمار مناسبی از زلزله های ثبت شده بر اساس داده های ایستگاه های لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است، انتخاب شده است. ابتدا تمام زلزله های ثبت شده با بزرگی ۵/۲ ریشتر و بزرگ تر از آن جمع آوری و در شکل (۱) نشان داده شده است. ۱۳۱۰ زمین لرزه در مدت ۱۵ سال اخیر با بزرگی ۵/۲ ریشتر و بزرگ تر از آن در اطراف تهران رخ داده که طبیعی است زلزله های با بزرگی ۴ ریشتر و بزرگ تر از آن، تعداد کمی داشته و از ۳۵ زمین لرزه تجاوز نمی کند (شکل۲).

با نگاهی به شکل (۲) پراکنش تصادفی و بخش شدگی زلزله های با بزرگی ۴ ریشتر و بزرگ تر از آن در اطراف تهران کاملا نمایان است و شکل، حالت تجمعی خاصی را نشان نمی دهد. در شرق تهران حوالی دماوند و در غرب تهران حوالی ملارد، تمرکز زلزله های با بزرگی ۴ ریشتر و بزرگ تر از آن، با رخداد پس لرزه های زلزله ۱/۵ ریشتری دماوند و ۲/۵ ریشتری ملارد نیز مرتبط است که با حذف پس لرزه ها از تعداد آنها کاسته خواهد شد. حتی بدون حذف پس لرزه ها نیز تجمع و تمرکز نمایانی در مجاورت تهران مشاهده نمی شود.

اگر رخداد سالانه زلزله ها را در ۱۵ سال اخیر مورد توجه قرار دهیم، می توان روند افزایشی یا کاهشی و به طور کلی روند تغییرات رخداد تعداد زلزله ها را نمایان کرد. در شکل (۳) تعداد زلزله های ۱۵ سال اخیر با بزرگی ۴ ریشتر و بزرگ تر از آن نشان داده شده است. تعداد رخداد سالانه زلزله ها بین یک تا ۴ زمین لرزه در نوسان است. در سال های ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) و ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) تعداد رخداد ۴ زلزله در سال بوده است.

با نگاهی به شکل (۳) می توان به خوبی استنباط کرد که تعداد زلزله های سال جاری نسبت به سال های قبل، گاه افزایشی به تعداد یک تا ۳ زلزله داشته و گاه بدون افزایش بوده است (سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸ هم تعداد زلزله های بالای ۴ ریشتر به تعداد ۴ رخداد بالغ شده بود). در شکل (۳) نشان داده شده که هر چند نسبت به سال قبل در اطراف تهران (محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری اطراف نقطه مرکزی تهران) تعداد زلزله ها بیشتر شده است (از یک زلزله به ۴ زلزله)، اما در بازه زمانی ۱۵ ساله، روند معنی داری که حاکی از افزایش معنی دار تعداد زلزله های ۴ یا ۵ ریشتری داشته باشد مشاهده نمی شود. بنابراین «اگر تعداد رخداد زلزله های سال ۱۳۹۹ را نسبت به سال ۱۳۹۸ مقایسه کنیم، افزایش تعداد وقوع زمین لرزه ها قابل استنتاج است، اما همان گونه که در ارزیابی های ژئودینامیکی زلزله ها مرسوم است، اگر بازه زمانی را وسیع تر در نظر بگیریم تا روند نمودار قابل ارزیابی و تفسیر شود، در بازه زمانی ۱۵ ساله، تعداد رخداد زلزله ۴ یا ۵ ریشتری دارای روند افزایشی نیست.»

نکته بعدی درخصوص بیشتر شدن احتمال وقوع زلزله های بزرگ تر در اطراف تهران است. براساس چه ایده و تفکری این سخن گفته شده است، معلوم نیست اما این عبارت نمی تواند پایه محاسبات عددی داشته باشد. به این دلیل که مشخص نیست تنش تکتونیکی محدوده دماوند یا اطراف شهر تهران، با وقوع زلزله های متعدد، آیا کاهش یافته یا بر میزان آن به مرور زمان افزوده می شود. اگر بر اساس تعداد رخداد زلزله به وقوع پیوسته در اطراف تهران چنین استنتاجی به عمل آمده است، در این صورت در مورد سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ (۱۳۸۸ و ۱۳۹۰) نیز تعداد زلزله های بالای ۴ ریشتر بیشتر از سال های قبل بوده و بنابراین در آن بازه های زمانی هم این نظر مصداق داشته که منجر به وقوع زلزله ای بزرگ تر نشده است.

واقعیت این است که بدون داشتن اطلاعات و داده های واقعی و بدون داشتن ایستگاه های ثبت نا هنجاری های تنش و کرنش لایه های زمین در اطراف تهران، بدون داشتن ایستگاه های کافی اندازه گیری جابه جایی زمین نمی شود با زبان عدد و رقم درخصوص افزایش یا کاهش احتمال وقوع زلزله های بزرگ در تهران و اطراف آن اظهارنظر کرد. کما اینکه نه تنها در اطراف تهران بلکه در سایر نواحی نیز مانند خراسان، کرمان، آذربایجان غربی، گرگان، خوزستان و… تعداد رخداد زلزله های ۴ ریشتر در بازه های زمانی مختلف دچار تغییرات افزایشی شده که منجر به وقوع زمین لرزه بزرگ نشده اند و این امر در مورد تهران هم صادق است.

همه اذعان داریم خطر زلزله در تهران با توجه به وجود و گستردگی گسل های بزرگ و کاری، جدی است و باید این خطر مورد توجه جدی مسوولان و مردم و مهندسان قرار گرفته و مقابله با آن استراتژی و راهبرد مدیریت شهری تهران باشد. اما در پی وقوع یک زلزله با بزرگی ۴ ریشتر (مانند زلزله ۲۹ آذرماه سال جاری) باید گفتن اینکه احتمال وقوع زلزله بزرگ در تهران بالاتر رفته است، با احتیاط و ملاحظات کارشناسی و توضیحات کافی همراه باشد که با تکرار مکرر احتمال بیشتر وقوع زلزله های بزرگ در تهران و عدم وقوع آن، اعتماد عمومی به گفته مسوولان و کارشناسان سلب نشود، چراکه عموم مردم از شنیدن این عبارت چنین استنباط می کنند که به زودی شاهد زلزله بزرگی خواهیم بود، که مسلما چنین برداشتی، دامنه نگرانی ها و التهابات را بالا می برد. این سخن، هرگز به معنی بی توجهی به خطر زلزله در تهران نیست که برعکس توجه جدی و پایه دار و مبتنی بر محاسبات و داده های قابل اندازه گیری به خطر زلزله و هشدارهای کارشناسانه آن، عمق نفوذ و مقبولیت و تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

تهرانتهران

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا