نظام مهندسی

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران:

روابط عمومی در راس فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی ساختمان قرار گیرد

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به نقش روابط عمومی در شناخت افکار عمومی اذعان داشت: روابط عمومی باید در راس فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی ساختمان قرار گیرد.

به گزارش صما به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان
مازندران،مهندس محسن قربانی در نشستی که بمناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
با حضور هیأت رئیسه و روابط عمومی سازمان روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت برگزار شد ضمن
تقدیر از فعالیت های روابط عمومی سازمان در طی سال های اخیر بر نقش ارتباطات در
پیشبرد اهداف سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: روابط عمومی ها به عنوان حلقه
ارتباطی سازمان با مردم نقش مهمی در انعکاس فعالیتهای سازمان و همراه ساختن و جلب
اعتماد و مشارکت عمومی افراد دراهداف و برنامه های سازمانی دارند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت
روابط عمومی ها در جهت پیشبرد اهداف سازمان اظهار داشت: توجه مدیران به روابط
عمومی ها به عنوان حلقه ارتباطی سازمان با جامعه حائز اهمیت است و در جهت تقویت و
استحکام بیشتر آن باید برنامه ریزی صورت گیرد و در واقع روزملی ارتباطات و روابط عمومی
می تواند فرصتی برای مطالعه ساختاری و برنامه ریزی کارشناسانه در جهت توسعه و تحول
روابط عمومی باشد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به نقش روابط عمومی در
شناخت افکار عمومی و فرهنگ سازی اذعان داشت: رعایت و اجرای مقررات ملی ساختمان در
جامعه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و در فرایند فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی
ساختمان در جامعه روابط عمومی در راس امور قرار دارد.

مهندس قربانی تصریح کرد: با توجه به ماهیت و کارکرد روابط عمومی در دو
بعد درون سازمانی وبرون سازمانی، با تقویت این بخش می توان به نقش محوری آن در
تحقق حقوق شهروندی و پاسخ به مطالبات عمومی دست یافت.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به فعالیت های روابط
عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران در طی سا ل های اخیر اظهار داشت : روابط عمومی
سازمان با برقراری ارتباط و تعامل سازنده با رسانه های مکتوب و مجازی استان
اقدامات موثری در جهت شناساندن خط مشی و انعکاس اهداف و برنامه های این سازمان در
جامعه داشته است.

در پایان مراسم هیأت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران با اهداء لوح
از روابط عمومی سازمان تقدیر کردند.

شایان ذکر است روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران در سه سال
پیاپی در سطوح ملی و در بین روابط عمومی های کشور و همچنین روابط عمومی های نظام
مهندسی ساختمان کشور حائز رتبه برتر گردیده است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا