مسکن و ساختمان

مرکز آمار اعلام کرد:

صدور پروانه‌ ساختمان افزایش یافت/ افزایش ۹.۹درصدی واحدهای مسکونی نسبت به سال گذشته

افزایش ۹.۹ درصدی واحدهای مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۶.۴ درصدی آن در شهرداری‌های کشور در تابستان ۹۶ نسبت به فصل تابستان ۹۵ نشان از تحرک در این بازار دارد.

بررسی نتایج طرح “گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده
توسط شهرداری‌های کشور” در فصل تابستان سال ١٣٩۶ نشان می‌دهد: در فصل تابستان
سال ١٣٩۶، تعداد ۱۸.۸۶۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از
سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۶.٢۵
درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٩ درصد افزایش داشته و همچنین
متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ١.٧ واحد
بوده است
.

الف- شهر تهران

افزون بر این، در فصل تابستان سال ١٣٩۶، تعداد ١٨٧۶٧ واحد مسکونی در پروانه‌های
صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل
گذشته حدود ۶,٢۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٩ درصد افزایش داشته
است
.‌

همچنین متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان
١.٧ واحد بوده و تعداد ٢۶٣١ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل
تابستان ١٣٩۶ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۸.۱۵ درصد و نسبت به فصل
مشابه سال گذشته حدود ٧.١٠ درصد افزایش داشته است
.

این گزارش می افزاید: در مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌
صادر شده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩۶ بالغ ‌بر ۱.۳۵۴
هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.٣٢ درصد و نسبت به فصل
مشابه سال گذشته حدود ٧.۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از
پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود ۱.۳۴۶ مترمربع بوده است
.

ب- کل نقاط شهری کشور

بر اساس
این گزارش، در فصل تابستان سال ١٣٩۶، تعداد ۸۲.۵۲۰ واحد مسکونی در پروانه‌های
صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به فصل
گذشته حدود ۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶.۴ درصد افزایش داشته
است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٨.٢ واحد بوده است‌
.

در مقابل تعداد ۲۹.۵۳۸ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور
در فصل تابستان ١٣٩۶ صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به
فصل مشابه سال گذشته ٩.۴ درصد افزایش داشته است
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا