حمل و نقل

کمیته اقتصادی سازمان همکاری های اسلامی اعلام کرد:

نقش مؤثر سازمان بنادر در بهبود جایگاه ایران در حوزه حمل و نقل/ سازمان بنادر ایران الگویی مناسب از ایجاد ظرفیت داخلی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: سازمان همکاری های اسلامی در ارزیابی اخیر خود بر نقش مؤثر سازمان بنادر و دریانوردی در بهبود جایگاه ایران در پروژه های بخش حمل و نقل تاکید کرده است.

محمدعلی حسن زاده با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی دبیرخانه کمیته دائمی
همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری‌های اسلامی

(COMCEC)
در سال ۲۰۱۹ میلادی، اظهار کرد: علیرغم عدم وجود ضوابط قانونی برای انجام
ارزیابی پروژه های عمرانی در بیشتر کشورهای اسلامی، سیستم ارزیابی پروژه های حمل و
نقل در پروژه های عمرانی جمهوری اسلامی ایران بسیار توسعه یافته است؛ به نحوی که الزامات
قانونی برای اجرای ارزیابی پروژه های بخش حمل و نقل به طور سازمان یافته ای در کشور
وجود دارد
.

وی ادامه داد: در این گزارش همچنین به ظرفیت فنی مناسب در ایران در حوزه
ارزیابی پروژه های عمرانی به علت وجود کارشناسان خبره پرداخته شده که در این زمینه
به سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک الگوی مناسب از ایجاد ظرفیت داخلی با استفاده
از همکاری کارشناسان خبره و دارای صلاحیت اشاره و این سازمان به عنوان سازمان پیشرو
معرفی شده است
.

به گفته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، همچنین
در این گزارش به همکاری مناسب این سازمان با دانشگاه ها و مجامع علمی و تخصصی در امور
آموزش پرداخته شده است
.

حسن زاده با اشاره به اینکه طی بازدید به عمل آمده از سوی مشاورین کومسک
از کشورمان و برگزاری جلسات تخصصی در سازمان بنادر و دریانوردی با حضور معاون محترم
امور بندری و اقتصادی و تیم کارشناسی سازمان، گزارش “بهبود ارزیابی پروژه های
حمل و نقل در کشورهای اسلامی” تکمیل شده است، بیان کرد: علاوه بر این گزارش مربوطه
در سومین اجلاس کارگروه برنامه ریزی حمل و نقل و ارتباطات کومسک در شهر آنکارا ارایه
شده است
.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پروژه مطالعاتی پیشنهادی سازمان بنادر
و دریانوردی با عنوان “تجارت و حمل و نقل دریابرد در چارچوب سیستم تعرفه و تجارت
ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

(TPS-OIC)”
از سوی دبیرخانه کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری‌های
اسلامی
(COMCEC) به عنوان
پروژه منتخب تحت شماره ۲۰۱۸
-IRNTRANS-۵۷۷
به تصویب رسیده است، بیان کرد: این پروژه تأمین مالی شده و در دست انجام
است
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا