شهر

بافت فرسوده شهرخلخال ساماندهی می شود

معاون فرماندارخلخال گفت: بافت فرسوده واقع درمرکزشهرخلخال وسکونت گاه های غیررسمی حواشی این شهرساماندهی واصلاح می شود.

جابرقربان زاده روز
چهارشنبه درنخستین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدارافزود: درراستای اجرای طرح ملی
توانمد سازی سکونت گاه های غیررسمی واصلاح ونوسازی بافت های فرسوده شهری، نوسازی
۲۱ هکتارازبافت فرسوده واقع شده درمرکزشهرخلخال دردستورکارفرمانداری قرارگرفته است
.
وی با بیان اینکه شهرداری خلخال عنوان
دبیر ستاد بازافرینی شهری پایدار به عهده دارد مسوولین دستگاه های اجرایی عضوستاد
بازافرینی شهری پایدارخلخال را به همکاری لازم با شهرداری این شهرجهت اجرای بهینه
این طرح فراخواند
.
دراین جلسه خلیل قلی زاده مسوول طرح
وبرنامه شهرداری خلخال نیزبا بیان اینکه درحال حاضر۱۳ درصد ازمساحت کل شهرخلخال
درداخل بافت فرسوده این شهرقرارگرفته است افزود:ازکل مساحت ۶۴۰ هکتاری این شهر۸۴
هکتاردر۹ منطقه بافت فرسوده محسوب ونیازبه اصلاح ونوسازی دارد
.
وی گفت:۲۱ هکتارازبافت فرسوده شهرخلخال که
بزرگترین لکه بافت فرسوده این شهراست درمرکزشهرومنطقه تاریخی قلعه باشی واقع شده
وشهرداری درراستای اجرای طرح ساماندهی بافت های فرسوده شهری اصلاح ونوسازی این
منطقه ۲۱ هکتاری شهررا دردستورکارخود قرارداده است
.
قلی زاده ازتوقف کارارایه تسیلات بانکی به
متقاضیان نوسازی اماکن مسکونی درداخل بافت های فرسوده شهرخلخال خبرداد وگفت:پیش ازاین
ودرطول سه سال گذشته ۸۰ واحد مسکونی واقع دربافت های فرسوده شهرخلخال با استفاده
ازتسهیلات بانکی ارزان قیمت وبا دریافت ۳۰۰ میلیون ریال وام بانکی برای نوسازی
واحداث هرواحد مسکونی نوسازی شده اند
.
او بیان کرد:ازیک سال پیش کارپرداخت
تسهیلات بانکی نوسازی اماکن مسکونی واقع دربافت های فرسوده شهرخلخال متوقف شده
وکارنوسازی اماکن مسکونی فرسوده ودرحال تخریب واقع دربافت های فرسوده نیز عملا
تعطیل شده است
.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا