شهر

الزام شهرداری به تهیه رمزینه پاسخ سریع برای آثار معماری و ارزشمند

کلیات طرح « الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع ( Q.R.Code ) برای آثار معماری ارزشمند معاصر ، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران»تصویب شد.

به گزارش  صما، طرح « الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع ( Q.R.Code ) برای آثار معماری ارزشمند معاصر ، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران» در جلسه دویست و سی و هفتم شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

«علی اعطا» رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این طرح اظهار داشت: که این طرح پیشنهاد مشترک کمیته معماری و طرح‌های شهری و کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران است. و طرح مستند به بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص تشکیک مساعی برای حفظ آثار تاریخی است.

اعطا افزود: همچنین این طرح به بند سوم ماده ۴۶ برنامه پنج ساله شهرداری تهران که شهرداری را به تهیه طرح‌های بناهای ارزشمند با تکیه بر مکان‌های خاطرات جمعی ملزم می‌کند، مستند شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: همچنین این طرح بر اساس ماده ۷۲ برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران تهیه شده که بر اساس آن شهرداری تهران به، به روزرسانی سامانه‌های آمار و اطلاعات در زمینه گردشگری و بافت‌های ارزشمند و مکان رویدادها با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ملزم شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح بر روی بحث تولید محتوا و باز بینی برخی تولید محتوای انجام شده تاکید شده است, اظهار داشت: بسیاری از تولید محتوای انجام شده اما به صورت یکپارچه نیست و این طرح شهرداری را ملزم می‌کند در برنامه یکپارچه به تولید محتوا بپردازد.

اعطا ادامه داد: برای نمونه، این طرح به مناسب سازی برای توانیابان و تولید محتوا در خصوص توجه دارد.

عضو شورای شهر تهران وی با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی و کسب و کار نوین در اجرای این طرح، تاکید کرد: یکی از نکات مورد توجه در این طرح سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است بهتر است سامانه‌های اجرای این طرح شبیه دانشنامه‌های جدید امکان ویرایش اطلاعات از سوی کاربران را داشته باشد.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از توضیح علی اعطا با ۱۴ رأی کلیات طرح « الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع ( Q.R.Code ) برای آثار معماری ارزشمند معاصر ، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران» را تصویب کردند.


اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بررسی کلیات به ارائه پیشنهادات برای این طرح پرداختند.

هم‌چنین با پیشنهاد علی اعطا و ۱۵ رأی اعضای شورا، شهرداری تهران موظف شد ظرف مدت دو ماه این طرح را اجرا کند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا