دریاچه ارومیه از خشک شدن نجات پیدا کرد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حق آبه دریاچه ارومیه به آن بازگشت و تاکنون هزینه زیادی شده است و خوشبختانه دریاچه ارومیه از خشک شدن نجات پیدا کرد و حدود ۳۰ سانتیمتر بیشتر از گذشته آب دارد.

عیسی کلانتری در یک برنامه رادیویی درباره کنوانسیون رامسر
و حفاظت از تالاب‌ها گفت: امروز همزمان است با روز جهانی تالاب‌ها که در سال ۱۹۷۱ در
رامسر به تصویب رسید
.

وی در ادامه درباره مشکلات آبی کشور اظهارکرد: به علت افزایش جمعیت و نیاز
آبی کشور متأسفانه در راستای توسعه پایدار حرکت نکردیم و حق‌آبه تالاب‌ها را برای کشاورزی
هزینه کردیم
.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دستور رئیس جمهوری به من احیای تالاب‌هاست
مثل ارومیه هامون و بختگان و تلاش می‌کنیم با سیاست‌های جدید حق‌آبه جدیدی را برای
تالاب‌های کشور تعیین کنیم
.

معاون رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: این سیاست در مواردی امکان پذیر است
و در مواردی به دلیل خشکسالی هنوز امکان پذیر نیست. به عنوان مثال احیای تالاب گاوخونی
اگر در زاینده رود آب نباشد امکان پذیر نیست
.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست معاون رئیس جمهوری درباره سدسازی‌های
اشتباه اظهارکرد: مطالعات ما تقریباً نیمه کار بوده است و در راستای توسعه پایدار حرکت
نکردیم و خشکی تالاب‌ها به دلیل سدسازی‌های اشتباه بوده است.

خروج از نسخه موبایل