شهر

شهرداری و حقوق شهروندی

میزراعلی آیت اللهی در خبرآنلاین نوشت: شهرداری ها وکالت مردم برای ایجاد رفاه را به عهده دارند و باید حقوق شهروندی را رعایت کنند.شهرداری تهران قابلیت پیشتازی این راه را دارد.

میزراعلی آیت اللهی در خبرآنلاین نوشت: شهرداری ها وکالت مردم برای ایجاد
رفاه را به عهده دارند و باید حقوق شهروندی را رعایت کنند.شهرداری تهران قابلیت
پیشتازی این راه را دارد
.

مردم دردنیای شهرنشینی به شهرداری وکالت میدهندتارفاه انهارا تامین
کند ولی. درمملکت ماشهرداریها احساس ولایت میکنند
.

مردم حل معضل الودگی هوا وترافیک رامیطلبند و شهرداری درختهاراقطع
میکند وجریمه می کند
!
مردم جلوگیری ازساخت وسازبی رویه را می طلبند وشهرداری ممجوزبرج سازی
می داهد و عوارض نوسازی می گیرد
!

مردم اسفالت خیابانها وکوچه هارامی طلبند وشهرداری چاله چوله می سازد
و خیابان تازه اسفالت شده رابامجوز حفرو….به طرفه العینی به معبری پرازدست انداز
تبدیل می کند به خودروها اسیب وارد میشود ودستشان به جایی بندنیست
.
مرجع رسیدگی به تظلم مردم کجاست؟ایامراجعه به دادگاهها باعدم وجود
قوانین لازم وطول دادرسیها وهزینه های مترتبه ثمربخش است؟

شایداگرمرحوم دکترشریعتی زنده بودعلاوه برنوشتار ” انسان دراسارت
ماشینیسم” می نوشت ” انسان دراسارت غول خودساخته شهرداریها
“…

سلامت اداری درشهرداریها چه رتبه ای دارد؟چنددرصدازپیمانکارانی که قراردادهایی
بارقم کم دارند طلبهایشان راوصول کرده اند؟ایا برنده شدن درمناقصات و عقدقراردادها
ووصول مطالبات هزینه ای هم دارد؟

وقت ان است که دراین دوران جدید شهرداریها به طورجدی افرادی رابرای
احقاق وصیانت ازحقوق شهروندی بگمارند وبا ایجادساز و کارلازم هم درجهت جلوگیری ازتضییع
حقوق مردم کارکنند وهم درصورت بروزخسارت به طورجدی خسارات وارده برمردم را جبران
کنند
.

این کارشدنی است و بسیاری ازشهرداران منتخب جدید توانایی چنین تصمیم و
اقدامی رادارند.مهم این است که بخواهند
……
شهرداری تهران بیشترین قابلیت برای چنین پیشتازی را دارد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا