دومین اجلاس

سازندگان و طراحان مشهد

تاریخ برگزاری : ۸ و ۹ شهریور۱۴۰۲   
مکان : مشهد – مرکز همایش های برج سپید (رضاشهر-خاقانی)

روز شمار تا آغاز برنامه

روز
ساعت
دقیقه

دبیرخانه : ۲۲۸۵۳۵۳۰-۰۲۱

چند رسانه ای

همراه با نمایشگاه نماهای منتخب کشور