مسکن و ساختمان

علی رضازاده همدانی مدیرعامل سازمان بازآفرینی و فضا‌های شهری شهرداری مشهد در گفت‌وگو با صما:

نما را نباید صرفا پوسته ببینیم/ لزوم حرکت به سمت عدالت اجتماعی در شهر مشهد

مدیرعامل ستاد بازآفرینی مشهد درباره وضعیت نما و سیمای بصری مشهد گفت: متاسفانه نما و معماری کنونی مشهد نتوانسته با فضایی که بر آن حاکم است و بارگاه امام رضا در آن قرار دارد متناسب باشد. در خصوص معماری، حتی در اطراف حرم مطهر هم شاهد وضعیت منسجم وهویت یکسانی نیستیم. بخش‌هایی از شهر در مشهد نمای مناسبی دارند؛ اما در کل شهر به سمتی رفته که معماری و سیمای شهر دارای آشفتگی است. در صورتی که معماری در مشهد باید رنگ و بوی مذهبی خودش را حفظ کند. به نظر می رسد در یک آینده ای نه چندان دور اگر اوضاع به همین شکل پیش برود مشهد هویت خود را از دست بدهد.
وی افزود: سیما و منظر شهری ما به دلیل نداشتن خوانش درستی از معماری توسط مد و بازار ، شاکله پیشین خود را از دست داده است. از دیگر سو اقتصاد و محدودیت‌های اقتصادی در نما و معماری مناطقی که در حال شکل گرفتن است، تاثیر گذار است. در حال حاضر سرمایه گذار یا املاکی ها مد را به بازار تحمیل می کنند و عملا هر گوشه‌ای از این شهر را به دست گرفته‌ و نگاه خودشان را غالب کرده اند. همچنین در بحث معماری مطلوب که از آن با عنوان ایرانی اسلامی یاد می شود باید به این نکته دقت کنیم که صرفا به کاربردن مصالح خاصی کفایت نمی کند؛ بلکه ما از این شکل از معماری توقع اعتلا و آرامش و بها دادن به ذات ارزش های انسانی را داریم.
رضازاده همدانی خاطرنشان کرد: درباره وضعیت کنونی شهر مشهد باید به این نکته هم اشاره کنم که جریانی آگاهانه و قابل اعتماد که تلاش کند سیما و منظر شهری را از سودازدگی بازار رها کند، وجود ندارد. نبود برنامه، در کنار نبود جریان آگاهانه، سبب شده دست سرمایه گذار باز باشد و عملا شاهد آشفتگی بصری به شدت بالایی هستیم که باعث از دست رفتن حس آرامش در شهروندان نیز شده است. به این نکته هم باید اشاره کنم که نما را نباید صرفا یک پوسته ببینیم .
وی درباره وظایف سازمان بازآفرینی شهر مشهد گفت: وظیفه ما رساندن شهر به حدی از عدالت اجتماعی است که سهم همه شهروندان در آن رعایت شود؛ به خصوص در بافت های محروم تر. بنابراین سازمان بازآفرینی تلاش می‌کند که همه بخش های شهر دیده شوند تا معضلات اجتماعی در برخی نقاط شهر رخ ندهد. در مرحله بعد سعی خواهیم کرد در تولید سیما، منظر و نما به سمت یک برنامه مطلوب حرکت کنیم.
سازمان بازآفرینی در حال حاضر تلاش می کند برخی از محلات این شهر را که طی فرآیند توسعه شهری نادیده گرفته شده‌ را به استانداردهای لازم در شهر نزدیک کند و حداقل های زیست اجتماعی را در این مناطق فراهم کند تا باعث بالارفتن ظرفیت های شهر به طور کلی و این مناطق به طور اخص شود.
سازمان بازآفرینی همچنین تلاش دارد با کمک مردم و استفاده از سرمایه گذارانی که در پی انتفاع مردم هستند پروژه هایی را تعریف کند تا مناطقی که از عدالت اجتماعی کمتری برخورداند به وضعیت مطلوب تری برسند.
سازمان بازآفرینی با پروژه هایی که با دفاتر تسهیلگری تعریف کرده است و نوشتن اسناد توسعه محله ‌ای و تصویب آنها قصد دارد مناطق نابرخوردارتر شهر را به سطحی بهتر از وضعیت کنونی برساند.دیرعامل ستاد بازآفرینی شهرداری مشهد درباره وضعیت نما و سیمای بصری در مشهد گفت: متاسفانه نما و معماری کنونی  مشهد نتوانسته با فضایی که بر آن حاکم است وبارگاه امام رضا در آن قرار دارد متناسب باشد. در خصوص معماری حتی در اطراف حرم مطهر هم شاهد وضعیتی منسجم  وهویت یکسانی نیستیم. بخشهایی از شهر در مشهد نمای مناسبی دارند؛ اما در کل شهر به سمتی رفته که معماری و سیمای شهر دارای آشفتگی است. در صورتی که معماری در مشهد باید رنگ و بوی مذهبی خودش را حفظ کند. به نظر می رسد در یک آینده ای نه چندان دور اگر اوضاع به همین شکل پیش برود مشهد هویت خود را از دست بدهد.

وی افزود: سیما و منظر شهری ما به دلیل نداشتن خوانش درستی از معماری توسط مد و بازار ، شاکله پیشین خود را از دست داده است. از دیگر سو اقتصاد و محدودیتهای اقتصادی در نما و معماری مناطقی که در حال شکل گرفتن است، تاثیر گذار است. در حال حاضر سرمایه گذار یا املاکی ها مد را به بازار تحمیل می کنند و عملا هر گوشه ای از این شهر را به دست گرفته‌ و نگاه خودشان را غالب کرده اند. همچنین در بحث معماری مطلوب که از آن با عنوان ایرانی اسلامی یاد می شود باید به این نکته دقت کنیم  که صرفا به کاربردن مصالح  خاصی کفایت نمی کند بلکه ما از این شکل از معماری توقع اعتلا و آرامش  و بها دادن به ذات ارزش های انسانی را داریم.

رضازاده همدانی خاطرنشان کرد: درباره وضعیت کنونی شهر مشهد باید به این نکته هم اشاره کنم که جریانی آگاهانه و قابل اعتماد که تلاش کند سیما و منظر شهری را از سودازدگی بازار رها کند، وجود ندارد. نبود برنامه، در کنار نبود جریان آگاهانه، سبب شده دست سرمایه گذار باز باشد وعملا ما شاهد آشفتگی بصری به شدت بالایی هستیم که باعث از دست رفتن حس آرامش در شهروندان نیز شده است. به این نکته هم باید اشاره کنم که نما را نباید صرفا یک پوسته ببینیم .

وی درباره وظایف سازمان بازآفرینی شهر مشهد گفت: وظیفه ما رساندن شهر به حدی از عدالت اجتماعی است که سهم همه شهروندان در آن رعایت شود به خصوص در بافت های محروم تر. بنابراین سازمان بازافرینی تلاش می کند که همه بخش های شهر دیده شوند تا معضلات اجتماعی در برخی نقاط شهر رخ ندهد.  در مرحله بعد سعی خواهیم کرد در تولید سیما، منظر و نما به سمت یک برنامه مطلوب حرکت کنیم.

سازمان بازآفرینی در حال حاضر تلاش می کند برخی از محلات این شهر را که طی فرایند توسعه شهری نادیده گرفته شده‌اند را به استانداردهای لازم در شهر نزدیک کند و حداقل های زیست اجتماعی را در این مناطق فراهم کند تا باعث بالارفتن ظرفیت های شهر به طور کلی و این مناطق به طور اخص شود.

سازمان بازآفرینی تلاش دارد با کمک مردم و استفاده از سرمایه گذارانی که در پی انتفاع مردم هستند پروژه هایی را تعریف کند تا مناطقی که از عدالت اجتماعی کمتری برخورداند به وضعیت مطلوب تری برسند.

سازمان بازآفرینی با پروژه هایی که با دفاتر تسهیلگری تعریف کرده است و نوشتن اسناد توسعه محله ‌ای و تصویب آنها  قصد دارد مناطق نابرخوردارتر شهر را به سطحی بهتر از وضعیت کنونی برساند.

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا