مسکن و ساختمان

تخریب کامل بیش از ۳۸ هزار واحد مسکونی در هشت استان بر اثر سیل

بر اساس اعلام پژوهشکده سوانح طبیعی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در مجموع در هشت استان گلستان، لرستان، مازندران، خراسان شمالی، ایلام، همدان، سمنان و گیلان، ۳۸هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی شهری و روستایی تخریب کامل شده و ۵۳هزار و ۸۴۳ واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند تعمیر هستند.

پژوهشکده سوانح طبیعی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نخستین
جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گزارشی از سیلاب فروردین ماه ۱۳۹۸ ارایه
کرد.

بر اساس این گزارش آمار خسارت‌های وارده به مناطق شهری و روستایی ناشی
از سیلاب در استان‌های گلستان، لرستان، مازندران، خراسان‌شمالی، ایلام، همدان،
سمنان و گیلان تشریح شد. این گزارش می‌افزاید که در مجموع در هشت استان ذکر شده به
۶۵ شهرستان، ۸۷ شهر و ۲ هزار و ۷۵۶ روستا خسارت وارد آمده است. از این میزان خسارت
به هشت استان در مجموع ۳۸ هزار و ۳۸۴ واحد به طور کامل تخریب شده‌اند که ۴هزار و
۲۳۲ واحد آن شهری و ۳۴هزار و ۱۵۱ واحد آن روستایی هستند. همچنین، تعداد واحدهای
مسکونی که نیازمند تعمیر شناسایی شده‌اند در مجموع ۵۳ هزار و ۸۴۳ واحد است که
۲۱هزار و ۱۹۵ واحد آن شهری و ۳۲هزار و ۶۴۸ واحد آن روستایی هستند. در عین‌حال، ۵
هزار و ۲۴۳ واحد تجاری که ۴هزار و ۲۴۶ واحد آن شهری و ۹۹۷ واحد آن روستایی هستند.

بر این اساس تعداد شهرستان‌های آسیب‌دیده در استان گلستان ۱۴ شهرستان،
۲۰ شهر، ۴۳۷ روستاست که به تفکیک تعداد واحد مسکونی احداث شامل ۷۲۴۴ واحد مسکونی
است که از این میزان ۴۸۲ واحد شهری و ۶۷۶۲ واحد روستایی است. همچنین تعداد واحدهای
مسکونی تعمیری شهری و روستایی گلستان در مجموع ۹۴۷۰ واحد است که از این میزان ۲۱۰۷
واحد شهری و ۷۳۶۳ واحد روستایی تعمیری برآورد شده است. در مجموع در سیل اخیر در
استان گلستان به ۶۷ واحد تجاری خسارت وارد آمده است که ۳۷ واحد آن در شهر و ۲۹
واحد آن در روستا قرار دارند.

در استان لرستان نیز در سیل اخیر به ۱۱ شهرستان، ۱۶ شهر و ۷۲۵ روستا
خسارت وارد آمده است که در مجموع در این استان ۱۳هزار واحد مسکونی احداثی شهری و
روستایی که دو هزار واحد آن شهری و ۱۱هزار واحد آن روستایی بوده‌اند آسیب دیدند.
همچنین در لرستان در مجموع ۲۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تعمیری شناسایی شدند که
۱۵هزار واحد آن شهری و ۸هزار و ۵۰۰ واحد آن نیز روستایی بوده است. در مجموع به
۴۲۵۰ واحد تجاری لرستان خسارت وارد آمده است که ۳هزار و ۵۰۰ واحد آن تجاری شهری و
۷۵۰ واحد تجاری روستایی آسیب دیده‌اند.

در استان مازندران نیز در سیل اخیر ۱۲ شهرستان، ۹ شهر و ۱۶۹ روستا
آسیب دیدند و به ۲۱۷ واحد تجاری که ۱۵۵ واحد آن شهری و ۶۲ واحد آن روستایی بودند
خسارت وارد شد. در مازندران ۶۴۱ واحد مسکونی تخریب شدند که ۹۵ واحد شهری و ۵۴۶
واحد روستایی تشخیص داده شده است. همچنین ۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی تعمیری در سیل
اخیر شناسایی شده اند که یکهزار واحد آن شهری و ۴۷۰۰ واحد روستایی هستند.

در خراسان شمالی سیل اخیر به ۸ شهرستان، ‌۱۰ شهر و ۲۶۴ روستا آسیب
وارد آورد. تعداد واحدهای مسکونی احداثی شهری و روستایی در مجموع ۶۹۰۰ واحد است که
۴۹۵ واحد آن شهری و ۶۴۰۵ واحد آن روستایی هستند. همچنین ۲۵ واحد تعمیری که ۱۵ واحد
آن شهری و ۱۰ واحد آن روستایی هستند نیازمند تعمیر شناسایی شدند.

در ایلام ۴ شهرستان، ۲ شهر و ۲۰۰ روستا در سیل اخیر آسیب دیدند و به
۶۰ واحد تجاری که ۴۵ واحد آن شهری و ۱۵ واحد آن روستایی هستند خسارت زده شد.
همچنین تعداد واحد مسکونی احداثی در ایلام یکهزار و ۴۲۲ واحد است که ۲۷۱ واحد آن
شهری و یکهزار و ۱۵۱ واحد آن روستایی است و تعداد واحدهای مسکونی تعمیری نیز ۳هزار
و ۲۳۵ واحد است که ۹۳۳ واحد آن شهری و ۲ هزار و ۳۰۲ واحد آن روستایی هستند.

در همدان نیز ۹ شهرستان، ۲۰ شهر و ۸۳۶ روستا در سیل آسیب دیدند و به
۶۳۵ واحد تجاری که ۵۰۷ واحد آن شهری و ۱۲۸ واحد آن روستایی است خسارت وارد شد. بر
اساس برآوردها، در مجموع ۸ هزار و ۵۵۷ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده اند که
۸۱۹ واحد آن شهری و ۷هزار و ۷۳۸ واحد آن روستایی هستند. همچنین درهمدان ۹ هزار و
۵۳۱ واحد مسکونی تعمیری شناسایی شده اند که یکهزار و ۵۹۵ واحد آن شهری و ۷هزار و
۹۳۶ واحد روستایی هستند.

در سمنان نیز سیل به ۶ شهرستان، ۱۰شهر و ۱۲۴ روستا آسیب وارد کرده
است. در این استان در مجموع ۵۹۵ واحد مسکونی احداثی که ۷۱ واحد آن شهری و ۵۲۴ واحد
آن روستایی هستند شناسایی شده است و همچنین ۲هزار و ۳۸۲ واحد مسکونی نیازمند تعمیر
هستند که ۵۴۵ واحد آن شهری و یکهزار و ۸۳۷ واحد آن روستایی هستند.

در گیلان به یک شهرستان و یک روستا آسیب وارد شده است که ۲۵ واحد
مسکونی روستایی نیز به طور کامل تخریب شدند که نیازمند بازسازی هستند.

تخریب کامل بیش از ۳۸ هزار واحد مسکونی در هشت استان بر اثر سیل

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا