مسکن و ساختمان

شناسایی ۲.۵ میلیون خانوار مستاجر زیر خط فقر در سال ۹۲

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده اند.

فردین یزدانی در نشستی با محور موضوعی “ارتقای قابلیت زیست پذیری
شهرها وکیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری” و عنوان
بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن” با اشاره به شهر زیست
پذیر اظهار کرد
: فقر
دارای ابعاد مختلفی نظیر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر اشتغال، فقر بهداشتی،
فقر سکونتی یا فقر مسکن است. اگر بخواهیم شهری را زیست پذیر کنیم باید فقر را به
حداقل برسانیم
.

وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان
دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده اند. و چون
سهم هزینه های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای
آنانیک فشار اقتصادی عمیقی است
.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه این گروه از اقشار
جامعه باید در برنامه ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند گفت
: اخیرابراساس مطالعات انجام شده؛ رقم مذکور به سه میلیون و
دویست هزار خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت های ناکارآمد
سکونت دارند
.

یزدانی تاکید کرد: سیاست تامین مسکن باید معطوف به این
گروه از جامعه صورت بگیرد. چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش
قیمت زمین و مسکن شود و انگیزه سرمایه گذاران خصوصی به این بازار بیشتر گردد، این
افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافتها و رشد حاشیه نشینی می گردد
.

وی با اشاره اعطای بسته های تشویقی، تسهیلات و یارانه به سرمایه
گذاران بخشی خصوصی افزود: در رابطه تامین مسکن باید بخشی از این مسکن ساخته
شده صرف مسکن اجتماعی گردد
.

یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه های کم درآمد و مسکن اجتماعی در بافت های
ناکارآمد باید بعنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تامین مسکن
باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل گردد تا
آنان بتوانند از خلاف کاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها و سرمایه
گذاران بخش خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری نمایند. وی جامعه مدنی راشامل تشکل
های ساکنین درون بافت های ناکارآمد دانستو اظهار داشت : برنامه‌ریزیمسکن
باید بر اساس مجموعه ای شامل ذینفعان بخش خصوصی، شهروندان(که به تنهایی ازقدرت
اعمال نفوذ برخوردار نیستند)، نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام
بتوانند نقشو تاثیر خود را در تامین مسکن ایفا کنند، در غیر این صورت
ناکارآمدی در رابطه با تامین مسکن رخ خواهد داد
.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی
در بافت های ناکارامد گفت: ساکنین محدوده بافت‌های ناکارامدجهت ارتقاء کیفیت زندگی
خود وارد بازار می شوند و این بازار جز با تشکل و سازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد
شد. ایشان در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می‌طلبد که بتواند بازار
آزاد درست را اجرا کند
.

یزدانی، اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش اجرایی ساخت
و ساز مسکن، سیاستی مناسب استبیان عنوان و تصریح کرد: دولت نباید دراین باره از مسئولیت
های خود شانه خالی کند
.

وی اظهار کرد: ترزیق منایع مالی بصورت ارائه یارانه هدفمند و پرداخت
به گروه های کم در آمد همچنین انضباط در ساخت و ساز می‌بایستتوسط دولت صورت بگیرد
.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در
سال ۹۲
حدود یک میلیون و پانصد هزار خانوار در
وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی که در یک اطاق
۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی می کنند. که متاسفانه از رقم مذکور، حدود یک
میلیون و دویست هزار خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده اند
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا