مسکن و ساختمان

مرکز آمار ایران گزارش داد؛

نوسانات نرخ مصالح ساختمان/ تورم ۳۰ درصدی میلگرد ونبشی

مرکز آمار ایران تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۹۵ و مقایسه آن با مدت مشابه و نیز نیمه دوم سال ۹۴ را منتشر کرده است.

مرکز آمار ایران نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی در شش ماه نخست سال ۹۵
را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی در گروه های «خاک و
سنگ»، «سنگ پلاک (نما)»، «آجر و سفال»، «لوله و پروفیل»، «میلگرد»، «ورق های
فلزی»، «ورق های گالوانیزه»، «قطعات پیش ساخته بتنی»، «موزاییک»، «چوب»، «سقف، کف
و دیوارپوش های پلاستیکی» و «یونولیت» بررسی شده است.

با توجه به گزاره های ارائه شده در این گزارش، بیشترین افزایش قیمت در
گروه های لوله و پروفیل و میلگرد است که نبشی با ۳۵ درصد افزایش قیمت نسبت به مدت
مشابه سال قبل از آن و میلگرد با ۳۰ درصد افزایش قیمت، بالاترین تورم در مصالح
ساختمانی را دارا هستند. از آنجایی که میزان مصرف آهن آلات در ساخت و ساز بالاست،
یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و همچنین بی رغبتی سازندگان و انبوه سازان برای
ورود به ساخت و سازهای کوچک، می تواند گران بودن قیمت تمام شده مسکن سازی باشد.

از دیگر نتایج گزارش مرکز آمار اعلام این نظریه است که قیمت مصالح
ساختمانی در بخش های کم ارزش مانند شن، ماسه، خاک، آجر، موزاییک و سیمان، رشد
قیمتی چندانی نسبت به سال ۹۴ نداشته است حتی در برخی موارد با کاهش قیمت هم مواجه
بوده است. اما در بخش های دارای ارزش افزوده بالا مانند آهن آلات، رشد ناگهانی به
بازار مصالح ساختمانی، سبب شوک قیمتی در بازار مسکن و ساخت و ساز بوده است.

گزیده یافته های این گزارش مرکز آمار ایرانبه این شرح است:

گروه خاک، مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگ های ریشه دار

بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول ۱۳۹۵، در
سه گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگ های ریشه دار» شاهد نوسان متوسط
قیمتها، گاه به صورت افزایشی و گاه به صورت کاهشی نسبت به دوره قبل هستیم. در بین
اقلام این گروه ها «خاک رس طبیعی» با ۱.۵ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و
«ماسه طبیعی (ماسه کفی)» با ۳۱.۸ درصد دارای بیشترین کاهش متوسط قیمت بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال
قبل مشاهده می شود بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «خاک رس طبیعی» با ۱۰.۳
درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «ماسه طبیعی (ماسه کفی)» با ۳۱.۵ درصد
بوده است.

گروه سنگ های تخت پلاک

مقایسه متوسط قیمت اقلام این گروه با دوره قبل نشان دهنده افزایش
متوسط قیمت ها در بعضی از اقلام و کاهش آن در بعضی دیگر از اقلام است. بیشترین
افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «سنگ پلاک صیقلی چینی سفید ازنا-درجه
یک» با ۱۵.۰ درصد و «سنگ پلاک صیقلی تراورتن گردویی آذرشهر-درجه یک» با ۷.۸ درصد
دارای بیشترین کاهش قیمت در این گروه بوده است.

گروه آجر و سفال

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام گروه «آجر و سفال» در این دوره نسبت
به دوره قبل مشاهده می شود بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سفالی آجر تیغه
به ابعاد ۱۰*۲۰*۲۵» با ۶.۴ درصد و بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «آجر قزاقی
۴ سانتی» با ۹.۴ درصد بوده است.

با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال
قبل هم شاهد افزایش و هم شاهد کاهش متوسط قیمت اقلام مورد بررسی در این گروه
هستیم. «آجر قزاقی ۴ سانتی» با ۷.۰ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و «بلوک
سفالی آجر تیغه به ابعاد ۱۰*۲۰*۲۵» با ۱۴.۷ درصد دارای بیشترین کاهش متوسط قیمت
بوده است.

گروه لوله و پروفیلهای فولادی مورد مصرف در سازه

با مقایسه متوسط قیمت «لوله و پروفیل های فولادی مورد مصرف در سازه»
متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل دارای افزایش بوده است. در این گروه، بیشترین
افزایش قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «نبشی نمره ۷۰» با ۳۵.۴ درصد و کمترین
افزایش متوسط قیمت مربوط به «تیرآهن نمره ۳۰» با ۳.۴ درصد بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه
مشابه سال قبل، شاهد نوسانات کاهشی یا افزایشی متوسط قیمت ها هستیم. بیشترین
افزایش متوسط قیمت، مربوط به «ناودانی نمره ۲۴» با ۲۱.۰ درصد و بیشترین کاهش متوسط
قیمت مربوط به «تیرآهن نمره ۱۴» با ۹.۱ درصد بوده است.

گروه میلگرد

با مقایسه متوسط قیمت ها در گروه «میلگرد» با نیمه قبل مشاهده می شود،
بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد آجدار نمره ۱۲» با ۳۰.۶ درصد و
بیشترین کاهش مربوط به «میلگرد ساده نمره ۱۰» با ۳.۱ درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل
نشان می دهد بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «مفتول سیاه» با ۱۰.۸ درصد و
بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد ساده نمره ۱۶» و «میلگرد ساده نمره ۱۸»
با ۱۴.۱ درصد بوده است.

گروه ورق های فلزی

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام گروه «ورق های فلزی» در این نیمه نسبت
به نیمه قبل مشاهده می شود بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق سیاه به ضخامت
بیش از ۳ میلیمتر» با ۱۲.۴ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به «ورق برنز» با ۱.۶
درصد بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه
مشابه سال قبل نشان می دهد بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنزی
توخالی» با ۱.۴ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنزی نوپر» با
۲۳.۸ درصد بوده است.

گروه ورق های گالوانیزه

در گروه «ورق های گالوانیزه» مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با
دوره قبل حاکی از افزایش قیمت اقلام آن است. در بین اقلام این گروه، بیشترین
افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «ورق گالوانیزه صاف» با ۱۵.۳ درصد و
کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه» با ۴.۳ درصد
بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه
مشابه سال قبل مشاهده می شود بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه
رنگی» با ۰.۳ درصد و بیشترین کاهش مربوط به «ورق گالوانیزه صاف» با ۶.۳ درصد بوده
است.

گروه قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی

در گروه «قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی» متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت
به دوره قبل کاهش داشته است. در بین اقلام این گروه، بیشترین کاهش متوسط قیمت
مربوط به «لوله سیمانی معمولی نمره ۲۰» با ۲۰.۴ درصد و کمترین کاهش مربوط به «بلوک
سیمانی دیواری به ابعاد ۱۰*۲۰*۴۰» با ۹.۹ درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال
قبل نیز نشان می دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام دارای کاهش بوده است که بیشترین
کاهش به «لوله سیمانی معمولی نمره ۲۰» با ۳۲.۱ درصد و کمترین کاهش به «بلوک سیمانی
دیواری به ابعاد ۱۰*۲۰*۴۰» با ۸.۸ درصد بوده است.

گروه موزاییک

نتایج آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ نمایانگر آن است که در گروه «موزاییک»
متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل به جز یک قلم، افزایش
داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «موزاییک ایرانی با
سنگ موزاییک معمولی به ابعاد ۳۰*۳۰» با ۱۴.۵ درصد است. بیشترین کاهش قیمت نیز با
۱.۰ درصد به «موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره ۵ به ابعاد ۳۰*۳۰»
تعلق دارد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال
قبل نشان می دهد که در این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «موزاییک
ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد ۳۰*۳۰» با ۴.۰ درصد و بیشترین کاهش متوسط
قیمت، مربوط به «موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره ۵ به ابعاد
۳۰*۳۰» با ۸.۶ درصد بوده است.

گروه چوب، مصالح ساخته شده چوبی و قطعات پیش ساخته چوبی

مقایسه نتایج این آمارگیری با دوره پیش حاکی از آن است که در گروه
«چوب»، «مصالح ساخته شده چوبی» و «گروه قطعات پیش ساخته چوبی» متوسط قیمت تمامی
اقلام به جز دو قلم، نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. بیشترین افزایش متوسط قیمت
در این سه گروه، مربوط به «تخته ایرانی به ابعاد ۱۰*۱۰» با ۱۶.۴ درصد و بیشترین
کاهش مربوط به «نئوپان به ضخامت ۱۶ میلیمتر» با ۲۶.۰ درصد بوده است.

نتایج حاصل از آمارگیری در این سه گروه در نیمه اول ۱۳۹۵ نشان می دهد
که متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم، نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای کاهش
بوده است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سه لایی ۳.۶ میلیمتری
ایرانی راش، ملچ، صنوبر، ممرز و سایر گونه ها» با ۱۰.۰ درصد و بیشترین کاهش مربوط
به «چوب چهار تراش ایرانی» با ۳۱.۸ درصد بوده است.

گروه محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار

نتایج آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ نمایانگر آن است که در گروه «محصولات
پلاستیکی پوشش کف و دیوار» متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم، نسبت به دوره قبل
کاهش داشته است که بیشترین افزایش مربوط به «کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ابعاد
۵۰*۵۰ و ضخامت دو میلیمتر به صورت تایل» با ۱.۰ درصد بوده است. «کفپوش پلاستیکی از
نوع وینیل به ابعاد ۲۵*۲۵ و ضخامت دو میلیمتر به صورت تایل» با ۴.۵ درصد دارای
بیشترین کاهش بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال
قبل نشان می دهد که متوسط قیمت «کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ابعاد ۵۰*۵۰ و
ضخامت دو میلیمتر به صورت تایل» با ۱.۳ درصد دارای بیشترین افزایش و متوسط قیمت
«کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ضخامت ۱.۵ میلیمتر به صورت تایل» با ۴.۶ درصد
دارای بیشترین کاهش متوسط قیمت بوده است.

گروه های مصالح پلاستیکی و لاستیکی

در گروه «مصالح پلاستیکی و لاستیکی» متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک
قلم، به دوره قبل دارای کاهش بوده است، به نحوی که بیشترین افزایش متوسط قیمت
مربوط به «پلاستوفوم (یونولیت) ۲۰ کیلوگرم در مترمکعب» با ۱۷.۱ درصد و بیشترین
کاهش مربوط به «ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود سه سانتی متر» با ۱۴.۵ درصد بوده
است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال
قبل نشان می دهد که متوسط قیمت «ورق بدون موج آکریلیک به ضخامت حدود ۳ میلیمتر» با
۲۱.۳ درصد دارای بیشترین کاهش و کمترین کاهش مربوط به «ورق فایبرگلاس ساده به
ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلیمتر» و «ورق فایبرگلاس موج دار به ضخامت ۱ تا ۱.۵ میلیمتر» هر
دو با ۲.۰ درصد بوده است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا