مسکن و ساختمان

رمز نجات اصلی و تقلبی بازار اجاره نشین ها معلوم شد

دولت جدید برای کمک به مستاجرها طرح «افزایش مدت اعتبار اجاره نامه ها به حداقل ۳سال» را مدنظر دارد. این تصمیم یک الگوی جهانی دارد که در ۹ کشور باعث «کاهش سرعت رشد اجاره بها» شده است. این الگو، «فرمول اصلی» تنظیم اجاره بها است که موجرزایی -افزایش عرضه- می کند. فرمول تقلبی هم سیاست دستوری است که مثل یک دهه گذشته باعث «موجرزدایی» می شود.

دولت جدید در حالی از برنامه ریزی برای اجرای طرح اجاره نامه های ۳ تا ۵ ساله برای کنترل تورم در این بازار و کاستن از فشار اجاره نشینی در شهرها رونمایی کرده است که تجربه قراردادهای بلندمدت اجاره دست کم در ۹ کشور دنیا وجود دارد.

بررسی ها نشان از تجربه موفقیت آمیز اجاره نامه های بلندمدت در حداقل ۸ کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) دارد. بر این اساس در این کشورها اجاره نامه های ۲ تا ۶ ساله منعقد می شود که این موضوع اثر قابل توجهی در کاستن از بار مالی و روانی بر مستاجرها دارد.

در آمریکا اجاره نامه های تا ۲ سال، در سوئیس تا ۶ سال، در ژاپن تا ۵ سال، در ایرلند تا ۴ سال، در اتریش تا ۳ سال و در فرانسه تا ۶ سال شایع ترین اجاره نامه ها را به لحاظ طول دوره سکونت مستاجران در واحدهای مسکونی استیجاری تشکیل می دهند.

در کشورهای اسپانیا، لتونی و نیوزیلند نیز این نوع اجاره نامه های بلندمدت شایع و رایج است و دولت ها از این طریق اقدام به کنترل بازار اجاره و مهار تورم در این بازار کرده اند. هر چند انعقاد قرارداد اجاره بلندمدت و چند ساله در این کشورها تکلیف و اجبار نیست اما به دلیل برخی از مزایای در نظر گرفته شده برای موجران در این کشورها در صورت انعقاد قراردادهای اجاره چند ساله، این نوع اجاره نامه ها به رایج ترین شکل تعامل در بازار اجاره بین موجر و مستاجر به لحاظ طول دوره سکونت مستاجران در واحدهای اجاره ای تبدیل شده است.  در این کشورها و سایر کشورهایی که اجاره نامه های بلندمدت در آنها رایج است دولت ها معمولا با دو هدف عمده اقدام به ترغیب موجران و مالکان واحدهای مسکونی استیجاری به انعقاد قراردادهای بلندمدت در بازار اجاره می کنند.

ایجاد امنیت اقتصادی و آسایش روانی برای مستاجران در نتیجه افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره به چند سال در مقایسه با قراردادهای یک ساله یکی از مهم ترین اهداف دولت ها در پیشبرد طرح های مربوط به رواج قراردادهای بلندمدت در بازار اجاره است. از سوی دیگر در کشورهایی مانند ایران که قیمت مسکن و اجاره بهای واحدهای مسکونی با نوسان مواجه است این اقدام (افزایش طول دوره قراردادهای اجاره مسکن به چند سال) منجر به کاهش سرعت رشد اجاره بها می شود. از آنجا که معمولا در کشورهای موفق در این زمینه، در هر سال، مبلغ اجاره بها به میزان تورم عمومی و معادل با آن افزایش می یابد این اقدام از سوی دیگر به هم سطح شدن تورم اجاره با تورم عمومی نیز کمک می کند. در واقع دولت جدید در حالی از برنامه ریزی برای اجرای چنین اقدامی در ایران رونمایی کرده که تجارب موفقی از اجرای طرح های مشابه در دنیا وجود دارد. اما مهم ترین نکته ای که در این ارتباط وجود دارد آن است که با وجود آنکه اجرای این برنامه شدنی، ممکن و ضروری است اما تنها به واسطه وعده و شعار و بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص و مقدمات اجرایی، عملا این طرح با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین لازم است دولت جدید در اجرای این طرح به طور سنجیده و کارشناسی وارد شده و اقدامات مورد نیاز در این زمینه را انجام دهد. در واقع اجرای این طرح به یک رمز اجرایی به عنوان رمز اصلی و درست برای نجات بازار اجاره نیاز دارد. این نسخه نجات یک رمز اصلی و درست و یک رمز تقلبی دارد که دولت جدید برای آنکه بتواند در این زمینه عملکرد موفق و عملیاتی داشته باشد حتما باید از به کار بردن رمز تقلبی خودداری کرده و رمز اصلی و صحیح را به کار بگیرد.

رمز تقلبی این نسخه نجات بازار اجاره چیزی نیست جز اجرای این برنامه به صورت یک سیاست صرفا کاغذی و دستوری بدون توجه به مکانیزم و واقعیت های بازار و نیاز هر دو سمت بازار اجاره یعنی موجر و مستاجر به صورت توامان.

نتیجه اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن منافع موجران و برخورداری قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت از توجیه اقتصادی برای آنها و تنها با نگاه صرف به مستاجران، عملا چیزی جز «موجرزدایی از بازار» و افت شدید میل و انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار اجاره نخواهد بود. کارشناسان به دولت جدید توصیه می کنند برای اجرای این سیاست و هر سیاست مشابه دیگر باید واقعیت های بازار را مد نظر قرار داد.  اما نسخه و رمز اصلی این اقدام، حمایت غیرمستقیم از مستاجرها با تشویق به سرمایه گذاری در بازار اجاره است که نه تنها منجر به موجرزدایی از بازار نمی شود بلکه موجرزایی نیز می کند. لازم است برای اجرای نسخه اصلی و درست ساماندهی بازار اجاره مسکن از درون بازار ملک دو اقدام و از بیرون آن یک اقدام مهم صورت بگیرد. در واقع لازم است برای اجرای سیاست های درست برای تنظیم بازار اجاره مسکن و موفقیت در آن سه اقدام یا سه مقدمه  فراهم شود که دو مقدمه در درون بازار ملک و سومی در بیرون از بازار باید پیگیری شود. بهبود سیاست های اقتصاد کلان برای کنترل تورم عمومی اقدامی است که دولت جدید برای کنترل بازار اجاره و ساماندهی آن از بیرون از این بازار باید پیگیری و اجرایی کند. همواره یکی از مهم ترین عوامل موثر در نوسانات بازار اجاره و جهش اجاره بها، نرخ تورم و نوسان های مربوط به آن است. به گونه ای که در ایران نرخ بالای تورم منجر به افزایش قابل توجه اجاره بهای مسکن در هر سال نسبت به سال قبل می شود. بنابراین دولت جدید در وهله اول باید اثر این متغیر را از طریق کنترل نرخ تورم و کاهش آن بر بازار اجاره کنترل کند. در کشورهایی که نوسان اجاره بها و نرخ های اجاره جزو دغدغه های معیشتی شهروندان محسوب نمی شود تورم عمومی پایین است. از سوی دیگر باید از درون بازار مسکن دو اهرم موثر برای ترغیب مالکان و سازنده ها به افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره به کار گرفته شود. کمبود عرضه متناسب با نیاز به واحدهای اجاره ای در بازار مسکن نیز همواره یکی از مهم ترین عوامل رشد قابل توجه اجاره بها و ایجاد فشار مضاعف بر مستاجران است. در صورتی که عرضه مسکن اجاره ای به بازار افزایش یابد به طور قطع از فشار اجاره نشینی در شهرها کاسته می شود. کارشناسان معتقدند آنچه در شرایط فعلی می تواند حامی مستاجران در بازار اجاره باشد بیش از آنکه به افزایش طول دوره قراردادهای اجاره مسکن وابسته باشد به سیاست های افزایش عرضه به بازار نیازمند است. یکی از این اهرم ها و نجات دهنده ها اجرای نسخه ها و اهرم های درست مالیاتی در بازار مسکن برای افزایش عرضه مسکن به بازار است. یک اهرم مالیاتی اصلی و آشکار و یک اهرم مالیاتی پشت صحنه در این زمینه می تواند اثربخش و بسیار کمک کننده باشد. اهرم اصلی همان دریافت مالیات بر اجاره است که در این کشورها معمولا معادل ۳ تا ۶ درصد از درآمد سالانه مالکان از اجاره مسکن به عنوان مالیات پرداخت می شود. در این کشورها اما مکانیزم به گونه ای است که همه موجران اقدام به پرداخت مالیات می کنند. چنین مالیاتی (مالیات بر اجاره مسکن) در کشور ما نیز وجود دارد اما مکانیزم آن عملا به گونه ای است که مالکان حدود ۹۰ درصد از واحدهای مسکونی استیجاری با سطح متوسط و معمولی مشمول پرداخت این مالیات نمی شوند.

در کشورهای موفق و پیشرفته در استفاده از اهرم مالیات بر اجاره مسکن، افراد یا موجرانی که واحدهای مسکونی استیجاری خود را برای مدت زمان بیش از یک سال به مستاجر واگذار کنند یعنی اقدام به انعقاد قراردادهای چند ساله با مستاجر کنند، یا آنها را با نرخ اجاره بهای کمتر به نیازمندان به حمایت در این بازار اجاره دهند تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از اجاره معاف هستند. در ایران اما در حالی که نرخ مالیات بر درآمد حاصل از اجاره مسکن برای موجران دست کم ۱۵ درصد تعیین شده است و این رقم مالیاتی در ظاهر درصد بالایی از درآمد حاصل از اجاره را تشکیل می دهد اما واقعیت آن است که تقریبا هیچ کدام از موجر ان واحدهای مسکونی که واحدهای مسکونی متوسط و رو به پایین خود را به بازار اجاره عرضه می کنند مشمول این مالیات نمی شوند. به این علت که براساس قانون مالیات ها، حداقل متراژ واحدهای مسکونی که مشمول پرداخت مالیات براجاره مسکن می شوند در شهر تهران ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها ۲۰۰ مترمربع است. کف متراژ مشمول این نوع مالیات در حدود ۹۰ درصد از واحدهای مسکونی که به بازار اجاره عرضه می شوند کمتر از این میزان است. بنابراین این اهرم مالیاتی در بازار اجاره مسکن ایران کار نمی کند و از این رو نمی توان از آن به عنوان یک عامل برای ایجاد انگیزه و تمایل در موجران برای ترغیب به انعقاد قراردادهای بلندمدت و چندساله در بازار مسکن استفاده کرد. اما مهم تر از مالیات بر اجاره مسکن، اثر مالیات پشت صحنه است که در صورت به کار گیری آن می توان حجم عرضه مسکن به بازار اجاره را افزایش داد و از این طریق بخشی از نوسان های این بازار را کنترل کرد. قانون دریافت مالیات سالانه از همه املاک مسکونی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و موفق در ساماندهی بازار مسکن اعم از بازار خرید و فروش و بازار اجاره اجرا می شود. مهم ترین نتیجه اجرای این قانون، افزایش هزینه و ریسک احتکار مسکن است. بنابراین و به واسطه افزایش این ریسک و هزینه، مالکان ترغیب و تشویق به عرضه املاک خود به بازار مسکن می شوند. اهرم دوم و موثر که از درون بازار مسکن می تواند در تنظیم بازار اجاره مسکن موفق واقع شود مربوط به تشویق و ترغیب سرمایه گذاران ساختمانی برای ورود به حوزه اجاره داری حرفه ای از طریق شرکت های بزرگ سازنده واحدهای مسکونی اجاره ای است. در این ۹ کشور موفق در حوزه ساماندهی بازار اجاره که در بالا اسامی آنها اعلام شد، دولت ها از طریق پرداخت تسهیلات بانکی جذاب برای ساخت (تا ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی)، زمین ارزان قیمت و اعطای وام ساخت بلندمدت (به عنوان مثال ۲۸ ساله) و همچنین اعمال معافیت های مالیاتی، از فعالیت شرکت های حقوقی سازنده مسکن برای افزایش عرضه به بازار اجاره حمایت می کنند. این اقدام منجر به موجرزدایی می شود. دولت جدید ضمن توجه به این هشدارها و راهکارهای کارشناسی همچنین لازم است هر سیاستی را که در این زمینه به کار خواهد گرفت با نگاهی به تجارب گذشته اعمال کند. در یک دهه گذشته دولت های وقت با هدف ساماندهی بازار اجاره مسکن سه بار تلاش کردند نرخ رشد اجاره بها را تحت کنترل درآورند اما هر سه بار این اقدام با شکست مواجه شد. در ابتدای دهه ۹۰ (سال های ۹۱ و ۹۲) دولت سیاست تعیین سقف مصوب رشد حداکثری ۱۵ درصد را برای اجاره بها به کار گرفت اما عملا این اقدام با شکست مواجه شد و تورم اجاره در این دو سال فراتر از این ارقام دستوری به ثبت رسید. در نیمه دوم دهه ۹۰ نیز یک بار دولت تلاش کرد با تغییر فرمول تبدیل رهن و اجاره، فشار اجاره نشینی را به نفع مستاجرها کاهش دهد اما عملا این اقدام نیز از سوی بازار مورد پذیرش واقع نشد. در اقدام سوم، دولت از سال گذشته، به دنبال یک مصوبه ضد کرونایی، اقدام به تعیین و اعلام سقف مجاز برای افزایش اجاره مسکن کرد. این سقف در تهران ۲۵ درصد، در سایر شهرهای بزرگ و کلان شهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد تعیین شد. اما عملا در تهران با وجود تعیین سقف مجاز ۲۵ درصدی، اجاره بها در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافت. در سایر شهرها نیز تورم اجاره مسکن بیش از سقف مجاز اعلام شده رقم خورد. هم اکنون و مطابق با مطالعات انجام شده در پایتخت ۸۰ درصد از افرادی که مستاجر هستند تحت فشار اجاره نشینی قرار دارند و سهم اجاره بها در سبد هزینه ای خانوار آنها بیش از استاندارد جهانی (۳۰ درصد) است. این رقم در کشور معادل ۳۳ درصد است که باز هم از سطح استاندارد جهانی فراتر است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا