مسکن و ساختمان

صما گزارش می دهد:

چالشهای شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

روز گذشته درجلسه هم اندیشی که باحضور انجمن صنفی شرکتهای خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد ،اعضای این دو صنف به بیان دیدگاه خود درباره راهکارهای ارتقای جایگاه حرفه ای شرکتهای ژئوتکنیک و نیزمکانیزمهای افزایش ظرفیت اشتغال شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی پرداختند.

;

به گزارش شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(ٌصما)درابتدای این نشست ;رئیس انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی و عضو کمیته تخصصی جوش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به تشریح اهداف و برنامه های انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی پرداخت.

;وی «ارائه خدمات مناسب و با کیفیت خدمات آزمایشگاهی» و «دریافت حق الزحمه متناسب با ارائه این خدمات» را دو هدف عمده این انجمن برشمرده و از کلیه شرکتهای حاضر درخواست کردکه یکصدا در تحقق این امر همراه انجمن باشند.

علایی، تدوین دستورالعملهای اجرایی و فنی شرح خدمات فنی آزمایشگاهی، منابع انسانی ماهر و آموزش دیده، بکارگیری تجهیزات مناسب، نظارت بر ارائه خدمات و همچنین حق الزحمه عادلانه و پایدار کار را از عوامل مهم و تاثیرگذار در تحقق ۲ هدف پیش گفته عنوان نمودند.

به گفته رئیس انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی ، هیئت مدیره جدید سازمان در دوره کوتاه جدید تصدی مسئولیت خود، با تمام توان مسائل و مشکلات شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی را دنبال نموده و ایشان از طرف انجمن از کلیه مسئولین ;سازمان نظام مهندسی تشکر و قدردانی نمود.

;درهمین حال درادامه این نشست تخصصی مهندس حیدری -دبیر انجمن ژئوتکنیک ایران و عضو کمیته تخصصی ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- ;نیزبا اشاره به ساخت و ساز ;شهری حال حاضر در استان تهران از نظر کمیت، کیفیت و پیچیدگی های فنی، جایگاه آزمایشهای ژئوتکنیک و رفتارشناسی خاک را از اهم موارد تعیین کننده در تضمین کیفیت و ایمنی صنعت ساختمان در کلانشهر تهران برشمرد.

دبیر انجمن ژئوتکنیک ایران با اشاره به گله مندی فعالان حوزه ژئوتکنیک به دلیل پائین آمدن شان و جایگاه این رشته تخصصی در حوزه خدمات فنی مهندسی ساختمان، اظهار امیدواری کرد که با همکاری کلیه شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی، توزیع عادلانه کار و واقعی شدن تعرفه های خدمات فنی آزمایشگاهی، جایگاه این رشته تخصصی به شان واقعی خود برگردد.

وی با دعوت از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسات کمیته تخصصی ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهمترین فعالیتهای کارشناسی صورت گرفته در این کمیته رابرشمرد وگفت: تدوین آیتمهای مورد نیاز برای ارائه گزارش های ژئوتکنیک، تعیین تعداد عمق گمانه ها، تدوین دستورالعمل عملیات حفاری، استخراج تعرفه های خدمات ژئوتکنیکی بر پایه فهرست بهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ازمهمترین اقدامات صورت گرفته دراین کمیته است.

;ازدیگرسومهندس افتخاری -عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی و عضو کمیته تخصصی ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- نیز با انتقاد ازتعرفه های تعیین شده (پیشنهادی و غیرمصوب در حال حاضر) در حوزه ژئوتکنیک و حفاری گفت: اقدام اخیر صورت گرفته توسط وزرات راه و شهرسازی در تعلیق اعتبار پروانه های اشتغال کلیه شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی(به استثنای ۵ شرکت ) تامل برانگیزاست و چنانچه کلیه شرکتها به عضویت انجمن درمی آمدند و انجمن به عنوان نماینده اکثریت شرکتها، شان و جایگاه خود را می داشت در این صورت به احتمال خیلی زیاد وزارت خانه راه و شهرسازی قبل از تصویب و پیاده سازی شیوه نامه جدید شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی، حداقل نظر کارشناسی این انجمن را به عنوان نماینده این صنف جویا می شد تا شاهد به وجود آمدن این وضع نمی شدیم.

;

در ادامه این نشست همچنین رضا حیدریون-عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ;و معاون خدمات مهندسی سازمان- ;نیزبا اشاره به سیاست حمایتی سازمان در خصوص اعضای خود، برقراری ارتباط هر چه بیشتر با اعضای سازمان را از مهمترین برنامه های هیات مدیره جدید برشمرد و با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، از اجرایی شدن ماده ۳۳ از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به مکانیسم اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی گفت:در مرحله کنترل نقشه ها، موارد مربوط به حوزه خدمات فنی آزمایشگاهی نیز مورد نظارت بازرسین سازمان قرار خواهد گرفت. این درحالی است که در مرحله بازرسی های فنی در حین ساخت، نیاز به همکاری شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی جهت کنترل مقاومت بتن و بازرسی کیفیت جوش ساختمان ها است.

;معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به جلسات متعدد با مسئولین ذیربط در وزارت راه و شهرسازی، بر اهتمام آنان مبنی بر کنترل ظرفیت اشتغال و تعرفه های خدمات فنی آزمایشگاهی تاکید کرد.

علاوه براین حجت الله عزیزی -عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی را هم از نظر ماشین آلات و هم از نظر منابع انسانی سخت گیرانه توصیف کرد و با توجه به جلسه برگزار شده با مسوولان ذی ربط لزوم تغییر و تدوین مجدد این شیوه نامه را با لحاظ کردن نظرات کارشناسی نمایندگان انجمن های مرتبط با خدمات آزمایشگاهی در کمیته های تخصصی ژئوتکنیک ، جوش و بتن یادآور شد.

;وی با اشاره به نحوه شکل گیری انجمن تاکید کرد: با عضویت حداکثری شرکتها در انجمن، اعتبار و جایگاه آن به عنوان نماینده اعضا، در تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های مختلف در حوزه خدمات فنی آزمایشگاهی افزایش خواهد یافت.

;عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سپس به شکل گیری کمیته های تخصصی ژئوتکنیک، جوش و بتن در سازمان و جلسات برگزارشده در این خصوص پرداخت و یادآور شد: با دعوت از بزرگان، اساتید و مدیران و کارشناسان متخصص و با تجربه در هر یک از حوزه های ژئوتکنیک، جوش و بتن، سعی شده ;تا در این کمیته ها از کلیه پتانسیل های موجود تخصصی بهره مندی کامل صورت گیرد.

وی با ذکر تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در سال گذشته در شهر تهران، ظرفیت کار ۵۰ پروژه برای هر یک از بخشهای ژئوتکنیک، جوش و بتن را ناکافی ارزیابی کرد و گفت: با توجه به تعداد شرکتهای حال حاضر خدمات آزمایشگاهی، ظرفیت کار ۱۵۰ مورد ژئوتکنیک، ۲۰۰ مورد جوش و ۲۵۰ مورد بتن را مناسب دانست.

عزیزی اشاره به ;مکانیسم کنترل ظرفیت اشتغال شرکتهای خدمات آزمایشگاهی گفت: تعرفه های کارشناسی که توسط کمیته های تخصصی ژئوتکنیک، جوش و بتن سازمان تدوین شده باید مورد بازنگری قرارگیرد و چنانچه شرکتها خدمات با کیفیت و متناسب با قیمتهای جدید را ارائه ندهند بالطبع شاهد متوقف شدن سریع تعرفه های جدید خواهیم بود.

عزیزی در بخش دیگری ازاظهارات خود با اشاره به برنامه های برون سپاری سازمان تاکید کرد: بخش عمده ای از برنامه های کنترل و بازرسی توسط شرکتهای عضو انجمن های مرتبط به اجرا درخواهد آمد. همچنین با برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر شده تا گزارشهای ژئوتکنیک ، جوش و بتن شرکتهای خدمات آزمایشگاهی به صورت رندوم توسط کمیته های تخصصی آنها مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

;

;

;

مطالب پیشنهادی

‫۵ دیدگاه ها

  1. برخی آزمایشگاه های نظام مهندسی اراک اصلا آزمایش دانهول انجام نمیدهند ، این نشان دهنده خدمات صوری است .

  2. برخی نتایج آزمایشات خاک و بتن کاملا مشابه و کپی برداری شده از نتایج ازمایشات قبلی و عددسازی شده که کمیته نظارت مضاعف باید بر انجام آزمایشات و حفاری گمانه ها کنترل بیشتری داشته باشد ‌

  3. باید قانونی تصویب شود که مدیران عامل شرکت های خدمات آزمایشگاهی حداقل ۳ بار در هفته در کمیته ژئوتکنیک حضور به هم رسانند و خودشان از دفترچه نتایج آزمایشات خاک و بتن دفاع کنند نه اینکه مدیرعامل صوری و غایب باشد و شخص دیگری کار او را انجام دهد .

  4. نصب دستگاه فینگر پرینت در آزمایشگاه های خاک و بتن ضروری است تا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت و امتیازآوران شرکت هر روز حضور خود را در آزمایشگاه با اثر انگشت ثبت کنند و مهندسان و مدیران غایب و امضافروش به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی شوند و ممنوع الکار و تعلیق پروانه شوند .

  5. عمق گمانه دستی ۸ متر و عمق گمانه ماشینی ۳۰ متر توسط بازرسان کمیته ژئوتکنیک کنترل شود چون برخی آزمایشگاه ها اصلا گمانه حفر نمیکنند بلکه عددسازی میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا