مسکن و ساختمان

کدام خانه‌ها در شهریور ماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

در شهریورماه سال ۱۳۹۵ کدام واحدهای آپارتمانی بیشترین معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند؟

آماری از تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا، قیمت یک متر
مربع بنای واحد مسکونی، سطح زیربنای هر واحد مسکونی و ارزش هر واحد مسکونی توسط روابط
عمومی بانک مرکزی ارائه شده است.

بر اساس آمارها، در شهریورماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی
شهر تهران به ۱۴.۳ هزار واحد مسکونی رسید.

تعداد معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنای واحد مسکونی

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه
سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۱.۵ درصد بیشترین
حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

کدام خانه‌ها در شهریور ماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در شهریورماه
سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع
۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص
داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۲.۲ درصد
و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال با سهم ۱۱.۲درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

کدام خانه‌ها در شهریور ماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در
شهریورماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی
با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۴.۹ درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای
۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴ و ۱۳.۳درصدی در رتبه‌های بعدی
قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع،
۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

کدام خانه‌ها در شهریور ماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در شهریورماه سال ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت کل
هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان با اختصاص
سهم ۱۳.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای
دارای ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ و ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۷ و
۱۱.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در شهریورماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش
کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

کدام خانه‌ها در شهریور ماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا