اجلاس سازندگان و طراحان مشهد

تاریخ برگزاری : ۲۸ و ۲۹ شهریور۱۴۰۱   
مکان : مشهد – مرکز همایش های برج سپید (رضاشهر-خاقانی)

روز شمار تا آغاز برنامه
روز
ساعت
دقیقه

دبیرخانه : ۲۲۸۵۳۵۳۰-۰۲۱

عناوین برنامه و ارائه دهندگان

چند رسانه ای