امتیاز مسکن مهر ۱۵ میلیون تومان

گزارش‌های میدانی از شهر جدید پردیس حاکی از آن است که روند ساخت مسکن مهر در این شهر وضعیت مناسبی ندارد و خرید و فروش امتیاز مسکن مهر رونق داشته و قیمت آن نسبت به سال گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش نشان می‌دهد. با ورود به شهر جدید پردیس اولین نکته‌ای که به چشم می‌خورد … ادامه خواندن امتیاز مسکن مهر ۱۵ میلیون تومان