تولیدات غیراستاندارد داخلی با برند خارجی عرضه می شود

رییس انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان با انتقاد از فعالیت شرکت های غیراستاندارد در کشور گفت: اخیرا مشاهده می کنیم که تولیدات فاقد استاندارد ایرانی با برندها و بسته بندی های تولیدات خارجی عرضه می شود، بدون اینکه نظارتی روی این موضوع از سوی نهادهای مرتبط اعمال شود. به گزارش خبرنگار «صما» اکبر معتضدی … ادامه خواندن تولیدات غیراستاندارد داخلی با برند خارجی عرضه می شود