دومین اجلاس

سازندگان و طراحان تبریز

تاریخ برگزاری : ۷ و ۸ شهریور۱۴۰۱   ساعت : ۹ تا ۱۷
مکان : مرکز همایش های بین المللی تبریز

آغاز ثبت نام از ۱۵ مرداد
روز شمار تا آغاز برنامه
روز
ساعت
دقیقه

دبیرخانه : ۲۲۸۵۳۵۳۰-۰۲۱

تصاویری از اولین دوره برگزاری