کمپین ملی اصلاح و تسریع فرآیند صدور مجوزهای ساختمان

پروانه

صدور سند تک برگ

عدم خلاف

پایانکار بهره برداری

امروز باور داریم که صنعت ساخت و ساز، علیرغم چالش‌ها و مشکلات فراوان، همچنان قلب تپنده‌ی اقتصاد ما است. این صنعت با بروکراسی پیچیده، نظام اداری کُند و عدم وجود امکانات به‌روز، همچنان به پیش می‌رود. برای همین، نیاز به تغییرات اساسی در این زمینه بی‌پرده و آشکار است.
” کمپین ملی اصلاح و تسریع فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی ” با هدف تسریع و تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با صدور مجوز‌های ساختمانی از جمله پروانه، عدم خلاف و پایانکار بهره‌برداری و همچنین صدور سند تک‌برگ، می باشد. ما به دنبال مشارکت حداکثری از سازندگان و سرمایه‌گذاران خصوصی هستیم تا با هم به یک آینده‌ی بهتر برای همگان برسیم.
برای شرکت در این کمپین و امضاء بر روی بوم، دعوت می‌کنیم همه سازندگان عزیز شهر به ما بپیوندند و با همیاری خود به تحقق این آرمان‌ها کمک کنند.

با تکمیل فرم زیر شما هم به این کمپین بپیوندید

انتخاب نمایید
شماره همراه برای عموم نمایش داده نمی شود و محفوظ می ماند.
کد ملی برای عموم نمایش داده نمی شود و محفوظ می ماند.

امضا کنندگان کمپین :

پیشوندنام و نام خانوادگیامضاء

No entries match your request.

پیشوندنام و نام خانوادگیامضاء