اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان

تاریخ برگزاری : ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۴۰۱   ساعت : ۹ تا ۱۷
مکان : سیتی سنتر اصفهان

آغاز ثبت نام از ۱ خرداد
روز شمار تا آغاز برنامه
روز
ساعت
دقیقه

همراه با 

نمایشگاه نماهای
منتخب شهر اصفهان

دانلود فراخوان

 

چند رسانه ای