دومــیــن
اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان

تاریــــخ بـرگـزاری : ۳۱ خرداد و ۱ تیر ۱۴۰۲   ســاعــت : ۹ تا ۱۷
مــــکـــــان : مرکز همایش های بین المللی سیتی سنتر اصفهان

روز شمار تا آغاز برنامه

روز
ساعت
دقیقه

دبیرخانه : ۲۲۸۵۳۵۳۰-۰۲۱

سخنرانان کلیدی دومین اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان

پنل های دومین اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان

کارگاه های آموزشی دومین اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان

همراه با نمایشگاه نماهای منتخب شهر اصفهان