ثبت نام در سومین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران