مجله ساختمان تیر ۱۴۰۲

نسخه آنلاین مجله ساختمان شماره تیرماه ۱۴۰۲ در این شماره از مجله، تمرکز زیادی بر ساخت و ساز و معماری در ایران می‌باشد. به خصوص نگاهی به میراث فرهنگی و تاریخی ایران در حوزه معماری داشته است. نکته‌ای که در میان متخصصان و مدیران شهری مطرح شده است، نیاز به مدیریت بهتر در زمینه ساخت … ادامه خواندن مجله ساختمان تیر ۱۴۰۲