کیفیت و ایمنی پروژه‌ها، ضامن موفقیت شرکت‌های ساختمانی است

فرشاد موسوی زاهد انبوه‌ساز برتر اصفهان در گفت‌وگو با صما:

مدیرعامل گروه فنی و مهندسی هفت آسمان گفت: برند شدن در حوزه ساختمان به معنی درک درست از خواسته‌های مخاطبان و جامعه هدف، استمرار کیفی‌سازی و خدمات پس از اتمام پروژه است.

فرشاد موسوی زاهد در گفت‌و با صما، در خصوص اهمیت ایمنی در ساختمان، اظهار داشت: بحث ایمنی و خدمات پس از ساخت بسیار اهمیت دارد، این موضوع موجب خوشنامی و ارتقای برندینگ هر مجموعه ساختمانی می‌شود.

خروج از نسخه موبایل