در راستای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

اطلاعیه اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران؛

در راستای تنظیم قرارداد پیش فروش اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران طی اطلاعیه ای قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان را اعلام کردند که بر این اساس مشاوران املاک موظف هستند، طرفین قرارداد را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. 

خروج از نسخه موبایل