سازندگان براساس نیاز مشتریان، ساخت‌و‌ساز کنند

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود با بیان اینکه در صنعت ساختمان حتما باید نیازسنجی شود، گفت: طراحان و سازندگان باید پروژه‌های خود را با در نظر گرفتن خواسته و نیاز مشتریان پیش ببرند.

علی مدرس هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار صما، بازار مسکن بازاری است که همواره سازندگان باید آن را رصد کنند تا بتوانند خود را با آن تطبیق دهند، مشتریان در برهه زمانی خاص، خواسته‌های متفاوتی دارند.

وی با اشاره به اینکه با افزایش تورم، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد، افزود: طبعا تورم موجود در بازار مسکن تبعاتی دارد، بیشتر خریداران و طیف متوسط به دنبال واحدهایی با متراژ کوچک‌تر هستند و تعداد کمتری از مشتریان به دنبال واحد با متراژ بزرگ هستند.

خروج از نسخه موبایل