نماسازی در اصفهان به دو شکل سنتی و مدرن است

داوودی در حاشیه اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان:

سید کریم داودی از انبوه‌سازان برتر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار صما، اظهار  داشت: نماسازی اصفهان در دوباب است، یکی بافت تاریخی و فرسوده شهر و دیگری بافت نوساز شهر، بافت تاریخی باید با آجر طراحی شود و با هویت شهر متناسب باشد و در بحث معماری جدید نیز بحث خلاقیت و نوآوری بسیار حائز اهمیت است.

 

خروج از نسخه موبایل