پاساژ گلشن مال تهران دچار حریق شد

پاساژ گلشن مال تهران به علت اتصال برق، دچار آتش سوزی شد.

 به گزارش صما و به نقل برنا؛ پاساژ گلشن مال تهران دچار آتش سوزی شد و علت این حادثه اتصالی برق گزارش شده است و به دلیل نداشتن سیستم اطفا حریق اتش به موقع مهار نشده و تا طبقه ششم‌ این پاساژ سرایت کرده است.

این  حادثه تلفات جانی نداشته است و این ساختمان قبل از اخذ پایان کار شروع به فعالیت کرده است.

خروج از نسخه موبایل