انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان برگزار شد

انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد که نام برگزیدگان به ترتیب زیر است:

مهندس جعفر قرائتی ستوده

مهندس فرید نائینی 

مهندس احمد خرم

مهندس ناصر زنگنه

مهندس آرش نجفی

مهندس ایرج رهبر

مهندس رامین گوران

مهندس اسماعیل مداحی

مهندس مسعور رهبر

علی البدل‌ها:

مهندس علاالدین ختایی

مهندس عباس نیکخواه

مهندس محمد رضا نوریان

بازرسان:

مهندس مهندس اسلامی‌پور

مهندس کیان مختار ثقفی

علی البدل:

مهندس اسفندیار سلطانی

خروج از نسخه موبایل