دستورالعمل ارتفاع مجاز ساختمان‌ها بر اساس واقعیات ساخت‌وساز تعدیل و ابلاغ شد

حامد سلیمی، سرپرست کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری در گفتگو با صما :

خروج از نسخه موبایل