اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان

در تاریخ ۲۴ و ۲۵ خرداد 1401 برگزار می شود:

این برنامه با همکاری مجتمع رسانه ای ساختمان- صما و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان‌ با حضور سازندگان و معماران برجسته، مدیران شهری و جمع بزرگی از جامعه تخصصی صنعت ساختمان اصفهان برگزار خواهد شد، که فرصت مناسبی است برای معرفی برندهای ساختمانی و محصولات نوین و دانش‌بنیان در این حوزه .

خروج از نسخه موبایل