سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری منصوب شد

مهدی بهرام پور، سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری شد

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، طی حکمی مهدی بهرام پور را به عنوان «سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری» منصوب کرد.

 

 

خروج از نسخه موبایل