تغییرات سریع سبک زندگی از مهمترین چالش‌های معماری در این دوران است

علی موسی‌پناه، معمار فعال منطقه یک تهران، با حضور در سومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک تهران مطرح کرد: تغییرات سریع سبک زندگی از مهمترین چالش‌های معماری در این دوران است
 
خروج از نسخه موبایل