طولانی شدن روند صدور پروانه و پایان کار ساختمان بزرگترین چالش در ساخت و ساز

محمدرضا یاوری، سازنده فعال منطقه یک تهران، با حضور در سومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک تهران، طولانی بودن فرآیند دریافت جواز ساختمانی را بزرگترین چالش صنعت ساختمان بیان کرد
 
خروج از نسخه موبایل