مجله ساختمان در افزایش آگاهی مردم نقش کلیدی دارد

خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با حضور در غرفه مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان در نمایشگاه صنعت ساختمان به نقش مجله ساختمان در افزایش آگاهی مردم اشاره کرد و خواهان همکاری بیشتر سازمان‌ها و تشکل‌های تخصصی با مجله ساختمان شد

https://www.samair.ir/wp-content/uploads/2021/09/۵۹.mp4
خروج از نسخه موبایل