۲۰ تا ۳۰ درصد ساختمان‌ها را مهندسان می‌سازند

مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران:

https://www.samair.ir/wp-content/uploads/2021/08/صالحییی.mp4

پس نگاه به دومین اجلاس سازندگان و طراحان تهران |۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹|

مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران:

صنعت ساخت و ساز ایران مهندسی‌ساز نیست

پی نوشت:
۱۰ اسفند ۹۹، مرکز همایش های بین المللی صداو سیما، میزبان دومین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران بود که توسط مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان برگزار شد

این برنامه با حضور گسترده فعالان بخش های مختلف صنعت ساختمان از جمله بیش از ۳۵۰ نفر از سازندگان شاخص تهران و کشور ، برترین دفاتر معماری تهران، انبوه‌سازان و مدیران عالی‌رتبه حوزه های شهری و ساختمانی کشور برگزار شد

خروج از نسخه موبایل