تاکید بر اهمیت موضوع طراحی و معماری در ساخت شهرهای جدید

حسن روحانی روز گذشته در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات لازم برای امر مسکن در کشور، عنوان کرد: «اولین اقدام این است که طرح خوبی برای ساختن واحدهای مسکونی، شهرک ها و شهرهای جدید داشته باشیم که هرچه بهتر انجام شود، کار با سرعت و کیفیت بهتری پیش می رود».

رئیس جمهور یادی نیز از معماری سازه های باستانی و تاریخی ایران در تخت جمشید و میدان نقش جهان کرد و گفت: «معماری در امر ساختمان سازی و توجه به فضا و تابش خورشید و ترکیب مصالح بسیار مهم است.

https://www.samair.ir/wp-content/uploads/2021/07/روحانی.mp4
خروج از نسخه موبایل