پنل هم‌اندیشی سازندگان تاثیرگذار منطقه یک با مدیران شهری_ عباس گلوی/ قسمت سوم

صحبت های عباس گلوی، مدیرعامل گروه مهندسی زنبق در پنل هم‌اندیشی سازندگان تاثیرگذار منطقه یک با مدیران شهری در دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک تهران
 
خروج از نسخه موبایل