نمایشگاه نما موجب ارتقاء فرهنگ ساختمان‌سازی شد

کورش حاجی‌زاده، معمار:

کورش حاجی‌زاده، معمار، در دومین نمایشگاه سالانه نما با محوریت طراحی، اجرا، مصالح و صنایع وابسته گفت:

نمایشگاه نما موجب ارتقاء فرهنگ ساختمان‌سازی شد

متاسفانه در کمیته‌های نما به پلان توجه نمی‌شود

هماهنگی نماها با ساختمان‌های مجاوری که فاقد ارزش معماری هستند چالش طراحان است

https://www.samair.ir/wp-content/uploads/2021/01/حاجی-زاده.mp4
خروج از نسخه موبایل