نما، هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه است

پوینده، طراح و مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:

پوینده، طراح و مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در دومین نمایشگاه سالانه نما با محوریت طراحی، اجرا، مصالح و صنایع وابسته گفت:

 نما، هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه است

کمیته های نما از فعالیت‌های سودگرانه برای ترویج نماهای رومی جلوگیری می‌کند

https://www.samair.ir/wp-content/uploads/2021/01/پوینده.mp4
خروج از نسخه موبایل